Wniosek na "Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grabowie nad Pilicą" dzięki staraniom Wójta Euzebiusza Strzelczyka, znalazł się na liście beneficjentów do dofinansowania.
👉Dofinansowanie o wartości 945 132, 00 pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, program ,,Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027” Działanie: "Dostosowanie do zmian klimatu"
👉Będzie to średni, niskoemisyjny samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem (m.in. sprzęt do interwencji w wypadkach drogowych, piły ratunkowe, maszt do oświetlenia terenu działań)
👉Oprócz zakupu w ramach zadania zostanie przeprowadzona kampania edukacyjna, dotycząca zmian klimatycznych i ich wpływu na środowisko lokalne oraz sposób reagowania, i zapobiegania ich skutkom
👉Całkowity koszt inwestycji to 1 111 920, 00 zł.
Na uwagę zasługuje fakt, że wniosek został napisany bez pomocy zewnętrznych firm consultingowych w oparciu o doświadczenie i kwalifikacje kadry urzędu.