22 marzec 2023 Izabela Matysiak
KIEROWNIK REFERATU : KADRY I SPRAWY ORGANIZACYJNE : Kierownik - Anna Plesiewicz-Trzeciak e-mail aplesiewicz@grabow.pl tel. +48 662-70-14 wew. 21 ; RADA GMINY : Jadwiga Durajczyk e-mail jdurajczyk@grabow.pl , tel. +48 662-70-14 wew.25 ; DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA : Jadwiga Durajczyk e-mail jdurajczyk@grabow.pl , tel. +48 662-70-14 wew.25 ; KADRY I SPRAWY ORGANIZACYJNE : Kierownik - Anna Plesiewicz-Trzeciak e-mail plesiewicz@grabow.pl tel. +48...
10 marzec 2023 Izabela Matysiak
Do zadań Referatu Organizacyjnego należy w szczególności: Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu; Przygotowanie projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania Urzędu; Sprawowanie kontroli zarządczej i kontroli wewnętrznej w Urzędzie; Prowadzenie kadr pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz organizacja merytoryczna naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze;...