Szanowni mieszkańcy!
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że zgodnie z obietnicą Wójta Gminy Pana Euzebiusza Strzelczyka, została oddana do użytku kolejna droga gminna, tym razem w miejscowości Broncin.
Środki finansowe o łącznej wartości 1 978 139, 00 zł pozyskane na realizację zadania pochodzą z dofinansowania, z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wkładu własnego gminy. Na odcinku o łącznej długości ok. 1513 m., zostały przeprowadzone następujące prace: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowa i nawierzchnie bitumiczne, wykonanie poboczy oraz roboty wykończeniowe, po uprzednim opracowaniu dokumentacji projektowej.