Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane na stronie Urzędu Gminy grabów nad Pilicą. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. – tzw. RODO.

 

 

Aby odtworzyć bieżące nagranie z sesji proszę kliknij w link:

https://grabownadpilica.posiedzenia.pl/?action=live

następnie należy w dolnej części strony wybrać Kadencja 2024- 2029 a następnie po lewej stronie wybrać  TRANSMISJA ----