Po czasochłonnych staraniach Wójta Euzebiusza Strzelczyka o uzyskanie pozwoleń i uzgodnień z innymi instytucjami, zadanie budowy oświetlenia ulicznego w Nowej Woli jest już faktem❕
1. Wybudowano sieć elektroenergetyczną niskiego napięcia oświetlenia drogowego, w pasie drogi wojewódzkiej w miejscowości Nowa
2. Zamontowano 20 lamp, które w znaczący sposób poprawiły widoczność na danym odcinku.
3. Całość inwestycji wyniosła 148 830, 00 zł.
4. Jest to zadanie nawiązujące do działań podjętych przez Wójta o zwiększenie bezpieczeństwa przy ruchliwej drodze wojewódzkiej których wcześniejszym efektem było utwardzenie poboczy z mieszanki bitumicznej.
5. Z posiadanych informacji wiemy, że w planie Mazowieckiego Zarządu Dróg jest modernizacja odcinka drogi w tej miejscowości co w znacznym stopniu poprawi wizerunek i bezpieczeństwo w Nowej Woli