Zawiadamiam, że zwołuję 56 sesję Rady Gminy ( sesja nadzwyczajna) na dzień 22 lutego 2024 r. tj. czwartek o godz. 17 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z  2023 r. poz.40/ zawiadamiam, że zwołuję 56 sesję Rady Gminy ( sesja nadzwyczajna) na dzień 22 lutego 2024 r. tj. czwartek o godz. 17 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2024 – 2030.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024rok.
  5. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

   Marcin Brynda