,,Przywożę słońce i pieniądze”- tymi słowami, przywitał nas Pan Adam Struzik, zaraz po przybyciu do  naszego urokliwego Grabowa nad Pilicą.

W niedzielę, 18 go lutego o godzinie 10:00 w Hali Sportowo-widowiskowej w Grabowie nad Pilicą odbyło się ważne spotkanie, którego głównym celem było podpisanie umów na wsparcie dla jednostek z powiatu kozienickiego, działających w KSRG. Owe wsparcie dotyczyło niebagatelnej sumy, bo aż 7,3 mln zł, pochodzących z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, które zostaną przeznaczone na zakup 5 wozów strażackich. Beneficjenci to Gminy: Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice i Gniewoszów.

W spotkaniu wzięli udział: Adam Struzik- marszałek województwa mazowieckiego oraz Rafał Rajkowski- wicemarszałek, Leszek Przybytniak i Tomasz Śmietanka- radni województwa mazowieckiego, Monika Tchórznicka- zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, Euzebiusz Strzelczyk- wójt gminy Grabów nad Pilicą, Hubert Czubaj- burmistrz miasta i gminy Głowaczów, Piotr Kozłowski- burmistrz  gminy Kozienice, Marcin Gac- wójt gminy Gniewoszów, Marek Drapała- burmistrz miasta i gminy Magnuszew, Krzysztof Wolski- starosta powiatu Kozienickiego oraz dr Bartłomiej Zapała- ekspert Komisji Europejskiej.

Spotkanie rozpoczęło się przemówieniami, władz województwa mazowieckiego, Panów Adama Struzika oraz Rafała Rajkowskiego, którzy dokładnie nakreślili cel spotkania, wytłumaczyli przybyłym skąd pochodzą pozyskane środki na zakup sprzętu dla jednostek OSP, opowiedzieli o działaniach Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Ponadto podkreślili jak ważna rolę odgrywa wspólnota, do której przynależy nasz kraj a mianowicie Unia Europejska. To właśnie z programu Funduszy Europejskich dla Mazowsza , zarząd województwa przyznał aż 253 mln zł dla OSP, z czego 57 mln zł trafi do subregionu radomskiego z przeznaczeniem na zakup 40 wozów. Podziękowania za owe środki złożyli Radni województwa mazowieckiego, Panowie Leszek Przybytniak oraz Tomasz Śmietanka, którzy opowiedzieli również o planowanych inwestycjach w regionie, w najbliższym czasie. Głos zabrał również gospodarz wydarzenia i włodarz Gminy Grabów nad Pilicą, Pan Euzebiusz Strzelczyk, zwięźle opowiadając o działaniach podjętych w gminie oraz planowanych inwestycjach na najbliższy rok.

Miłym zaskoczeniem okazała się,  prelekcja eksperta Komisji Europejskiej – dr Bartłomieja Zapały, a także sceniczne czytanie fragmentów ,,Konstytucji dla Europy” według scenariusza, znanego aktora polskiego kina Olgierda Łukaszewicza, które uświetniły spotkanie. W przejmującej inscenizacji wzięło udziałów dwóch strażaków naszej jednostki OSP, dh Zbigniew Rozwadowski i dh Kazimierz Szczygieł.

Ostatnim i zarazem najważniejszym punktem wydarzenia, było oficjalne podpisanie umów. Gmina Grabów nad Pilicą, reprezentowana przez Wójta- Pana Euzebiusza Strzelczyka, Skarbnika- Panią Justynę Adamczyk  oraz druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie nad Pilicą, wśród których nie zabrakło zarówno komendanta, jak i najmłodszego strażaka, który pod czujnym okiem taty, wdraża się w struktury jednostki a na pamiątkowym czeku postawił przysłowiową ‘’kropkę nad i”.  I tak właśnie 945 132, 00 zł na zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grabowie nad Pilicą zostało oficjalnie przyznane!

Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcie, przedstawiające włodarzy województwa oraz beneficjentów  i dumnych druhów, którzy po zrealizowaniu inwestycji, będą mogli jeszcze efektywniej działać w swoich strażackich jednostkach, dla dobra społeczności. 

Szczególne podziękowania kierujemy do partnerów wydarzenia: Przedstawicielstwu Komisji Europejskiej w Polsce, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Niepodległości, Fundacja My obywatele UE im. W.B. Jastrzębowskiego.

 

Nie masz dodatku pdf, ale możesz pobrać plik pdf.