Z nieskrywaną radością dzielimy się informacją, iż zrealizowano kolejne inwestycje
w Gminie Grabów nad Pilicą. Tym razem doposażona została Szkoła Podstawowa  im. 76 Pułku Piechoty  w Augustowie. Dzięki Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty realizującego zadania Wojewody, udało się pozyskać wsparcie finansowe na zakup sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii w 2023 roku, w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024  ,,Aktywna tablica”. Całkowita wartość zadania to 43 750,00 zł z czego pozyskane wsparcie wynosi 35 000, 00 zł
 a wkład własny gminy 8 750, 00 zł. Zakupiono: Wyświetlacz Optoma 65 oraz Mobilny gabinet specjalnych potrzeb edukacyjnych; Rozszerzony zestaw do terapii logopedycznej i polonistycznej Learnetic; Specjalistyczne oprogramowanie mTalent Czytanie ze zrozumieniem; Specjalistyczne oprogramowanie mTalent obszar matematyczny (klasy 4-6).  Są to pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji ( w tym: ADHD, ADD) z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów
z zaburzeniami procesów uczenia się,
 w tym z dysleksją, dyskalkulią.

                Cieszymy się, że tak innowacyjne rozwiązanie zastosowano w naszej szkole. Mamy nadzieję, że wraz z pomocą nauczycieli, korzystający z niego uczniowie będą się rozwijać
i odnosić coraz to lepsze wyniki, a sam sprzęt posłuży przez długie lata.