W Kozienicach punkt konsultacyjny otwarty będzie 10 października 2023 roku (wtorek) od godz. 14:00 do godz. 18:00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ul. Kochanowskiego 15.

Trzecia edycja bezpłatnych porad z zakresu prawa budowlanego oraz procedur związanych z budową lub remontem.

Od września do listopada w różnych regionach kraju ponownie zostaną zorganizowane bezpłatne konsultacje dla wszystkich Polaków. Inżynierowie budownictwa będą udzielać porad w punktach na terenie kraju.

W województwie mazowieckim Dzień Otwarty zaplanowano w dniu 10.10.2023 r. Punkty, zostaną otwarte w godzinach 14:00 – 18:00.

W Kozienicach punkt konsultacyjny otwarty będzie 10 października 2023 roku (wtorek) od godz. 14:00 do godz. 18:00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ul. Kochanowskiego 15.

Koordynatorem punktu jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kozienicach  mgr inż. Anna Lenarczyk.

Więcej informacji dotyczącej akcji:

Mapa punktów konsultacyjnych: https://www.piib.org.pl/dzieninzyniera

Informacje o akcji strona www.maz.piib.org.pl

https://maz.piib.org.pl/aktualnoci/1700-dzien-otwarty-inzynierow-budownictwa