Zawiadamia się, że dnia 05. lutego 2024r. (poniedziałek) o godz. 8 00

w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Finansów i Planowania.

Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów sesyjnych.

Przewodniczący Komisji

 Waldemar Giza

 

Zawiadamia się, że dnia 06. Lutego 2024r. (wtorek) o godz. 16 00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego.

 

Przewodnicząca Komisji

Renata Wieczorek