Kolejne inwestycje zrealizowane!
👉w grudniu 2023 r. udało nam się odebrać i unieszkodliwić odpady zawierające szkodliwy azbest.
👉 162 t odpadów odebrano dzięki dofinansowaniu w wysokości 63.180,00 zł z 49 lokalizacji.
👉dofinansowanie zostało pozyskane dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Warszawie.
👉35,9 t odpadów odebrano dzięki środkom własnym gminy w wysokości 14.001,00 zł z 14 lokalizacji.
👉 Łączna ilość odebranych odpadów, które w większości stanowiły płyty faliste wynosi 197,9 t ❕❕