24 czerwca 2023 r. odbył się uroczysty jubileusz z okazji 60-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Augustowie. Zgromadził on Druhów z OSP w Augustowie oraz wszystkie jednostki gminne i sąsiednie wraz z pocztami sztandarowymi. Uroczystości poprowadziła zastępca wójta gminy Grabów nad Pilicą, Pani Anna Plesiewicz- Trzeciak witając wszystkich przybyłych i przedstawiając plan uroczystości. O godzinie 15:00 odprawiona została Msza Święta w intencji strażaków, przez kapelana ks. kan. Szymona Tomasza Muchę, w której uczestniczył również proboszcz miejscowej parafii w Bożym ks. Roman Panek.

Po zakończonej Mszy Świętej i ustawieniu pododdziałów OSP i pocztów sztandarowych nastąpiło rozpoczęcie uroczystego apelu, którego dowództwo przejął komendant główny OSP Dh Zbigniew Michalski. Minutą ciszy uczczono pamięć tragicznie zmarłego druha Kacpra Sobieraja z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie.

Tak oficjalne rozpoczęcie apelu podkreśliło podniosły charakter spotkania a także okazało się wspaniałym pokazem dla wszystkich sympatyków straży. W takiej też atmosferze doszło do podniesienia flagi państwowej na maszt a w tle został odtworzony hymn państwowy. O zabranie głosu został poproszony  Prezes OSP w Augustowie – Druh Wiktor Woźniak, który po powitaniu gości, przytoczył historię jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Augustowie. Ochotnicy strażacy zrzeszyli się w 1963 roku i przez wiele lat działali aktywnie mimo wielu przeciwności. Działalność ta w pewnym momencie została zawieszona, głównie z powodu braku odpowiedniego zaplecza, które służyłoby do przygotowania, ćwiczeń i integracji. Chęci by działać w zastępach gaśniczych okazały się jednak ogromne i w 2003 roku OSP udało się reaktywować. Głównym tego inicjatorem był dh Jerzy Stelmaszczyk. Wybudowany został garaż a pierwszy wóz został przekazany przez Lasy Państwowe, następnie wóz strażacki marki mercedes został zakupiony przez Wójta Gminy Grabów nad Pilicą Euzebiusza Strzelczyka i służy obecnie do wszystkich wyjazdów.

 Po tym niezwykle ciekawym przemówieniu, głos ponownie zabrała prowadząca spotkanie, która zapowiedziała wręczenie odznaczeń.

Złoty medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał: Dh Henryk Gaweł
Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczenie: Dh Tomasz Majak, Dh Stanisław Ulijasz, Dh Mirosław Szot, Dh Leszek Bogumił, Dh Paweł Kusak, Dh Jerzy Stelmaszczyk, Dh Wiktor Woźniak , Dh Marek Adamczyk, Dh Kamil Adamczyk.
Wyróżniony odznaką ,,Strażak Wzorowy” został Dh Karol Woźniak.
,,Za Wysługę Lat” oznaczono n/w:
20 lat służby: Dh Tomasz Majak, Dh Stanisław Ulijasz, Dh Mirosław Szot, Dh Leszek Bogumił.
10 lat służby: Dh Paweł Kusak, Dh Wojciech Bogumił, Dh Cezary Wrona, Dh Jerzy Stelmaszczyk, Dh Marek Adamczyk, Dh Kamil Adamczyk, Dh  Karol Woźniak, Dh Ireneusz Dorajczyk, Dh Dariusz Woźniak.

Po dokonaniu dekoracji odznaczeniami ze słowami uznania wystąpili: Poseł na Sejm RP Dariusz Bąk, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Kozienicach druh Hubert Czubaj, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak, Członek Zarządu Powiatu w Kozienicach Emanuel Zawodnik, Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach mł. Bryg. Rafał Zielony, Wójt Gminy Grabów nad Pilicą Euzebiusz Strzelczyk, Zastępca Wójta Gminy Grabów n/P Anna Plesiewicz-Trzeciak.

.

Podczas uroczystych przemówień, nie mogło zabraknąć życzeń oraz niespodzianek dla druhów z OSP w Augustowie. Pani Anna Plesiewicz- Trzeciak w imieniu samorządu Gminy Grabów nad Pilicą  powiedziała również, wiele ważnych słów o znaczeniu pracy strażaków, o tym jak istotne jest nieustanne dążenie do jej ulepszania i zacieśniania więzi. Dlatego też wszystkie 5 jednostek OSP znajdujących się na terenie gminy Grabów nad Pilicą są ciągle doposażane i modernizowane. Przyznała, że władze gminy dostrzegają szczególne zaangażowanie Druhów z OSP Augustów, z którymi współpraca przebiega wzorowo. Dzięki temu można pochwalić się wyremontowanym samochodem, odpowiednim wyposażeniem i sprzętem do działań ratowniczo-gaśniczych. W ostatnim czasie, zostały także przeprowadzone rozmowy o potrzebie zakupu nowego umundurowania a także reaktywowania  Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i cyklicznych działaniach integracyjnych. Na drodze do realizacji tych oraz wielu innych potrzeb stoi brak odpowiedniego lokalu. Na szczęście włodarze gminy mieli bardzo dobrą wiadomość do przekazania przybyłym a zwłaszcza druhom z OSP w Augustowie. Wtedy też o podejście do mównicy został poproszony Pan Wójt Euzebiusz Strzelczyk oraz Pan Prezes Wiktor Woźniak. Przekazany został akt erekcyjny, którego treść brzmiała następująco:
,,Dla pamięci przyszłych pokoleń w jubileusz 60-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Augustowie z postanowienia Wójta Gminy Euzebiusza Strzelczyka rozpoczęto w 2023 roku przygotowania do rozbudowy budynku OSP w Augustowie. Remiza będzie wznoszona z inicjatywy Druhów strażaków OSP Augustów w trosce o wspólne dobro bezpieczeństwa publicznego oraz z uwagi na ważna rolę OSP w budowaniu tożsamości regionalnej i narodowej”. 

Po zakończeniu przemówienia, Dowódca Uroczystości dh Zbigniew Michalski odprowadził pododdziały i zakończył apel. W ten oto właśnie sposób o godzinie 17:00 dobiegła końca uroczysta zbiórka. Nie był to jednak koniec obchodów jubileuszu. Na zgromadzonych czekało wiele innych atrakcji. Do jednej z nich należał poczęstunek, jakim była pyszna strażacka grochówka oraz potrawy z grilla. Nie obyło się także bez niespodzianek dla najmłodszych uczestników spotkania- dmuchanych zabawek, na których mogli szaleć dowoli. A to wszystko przy akompaniamencie skocznych utworów góralskiego zespołu Drycni który mimo deszczu umilał strażacką biesiadę. O godzinie 19 rozpoczęła się taneczna impreza, którą do samego rana prowadził niezawodny Dj Darius.

Podsumowując, był to niezwykle uroczysty jubileusz oraz bardzo udany festyn o charakterze rodzinnym. Wszystkie najważniejsze słowa o Braci Strażackiej, długoletnim trwaniu w jednostkach OSP oraz o prestiżu zawodu strażaka padły podczas przemówień, podobnie jak i życzenia obchodzenia kolejnych jubileuszy istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Augustowie. Mimo niespodziewanych przeszkód jakie spłatała nam pogoda, obchody 60- lecia OSP w Augustowie zaliczamy do udanych. I właśnie za to, serdeczne podziękowania należą się oczywiście całej Ochotniczej Straży Pożarnej w Augustowie jak i innym towarzyszącym im tego dnia jednostkom. Patronom- Wójtowi Gminy Grabów nad Pilicą Panu Euzebiuszowi Strzelczykowi  oraz Nadleśnictwu Dobieszyn a także wszystkim sponsorom: Lokalnej Grupie Działania ,,Puszcza Kozienicka”, Firmie DROGMAR,  Piekarni KAZANA oraz Zakładowi masarskiemu ,,Wiejskie smaki”.