17 kwiecień 2023 admin

Wniosek o podział nieruchomości - niezależnie od ustaleń planu miejscowego