Cmentarz wojenny z I Wojny Światowej w Grabowie nad Pilicą

Nr rej. MWKZ 401/A z dn. 3.04.1989 r.

Cmentarz wojenny położony jest przy ulicy Pułaskiego, (droga wojewódzka nr 730).  Zajmuje obszar 2400 m2, płaskiego, zadrzewionego terenu. Obecnie otoczony siatką, dawniej kamiennym murkiem, który w 1956 r. rozebrano i przeznaczono na budowę i remont dróg. Choć w szczątkowej formie, zachowała się oryginalna furtka cmentarna z napisem AD.1914- odrestaurowana dzięki staraniom Polskiego Czarnego Krzyża, w związku z trwającym od 2018 roku remontem obiektu. Frontem do ulicy usypany jest kopiec a na nim znajduje się betonowy cokół z tablicą upamiętniającą 17 mieszkańców gminy Grabów nad Pilicą poległych w walkach o niepodległą Polskę w latach 1918-1920.

O funkcji nekropoli świadczą  metalowe  krzyże, ulokowane rzędowo, ich zróżnicowanie informuje o  narodowości pochowanego w niej żołnierza- niemieckiego bądź rosyjskiego. Na części z nich, umieszczono tabliczki informacyjne, z niektórych możemy odczytać, iż jest to mogiła zbiorowa. W przypadku cmentarzy z I Wojny Światowej zauważalne jest pewne podobieństwo- chowano obok siebie walczących po obu stronach frontu, których połączył ten sam wojenny los.

 

Źródło:

https://zabytek.pl/pl/obiekty/grabow-nad-pilica-cmentarz-wojenny-z-i-wojny-swiatowej

https://www.kozienicepowiat.pl/53-powiat-kozienice/dziedzictwo-kulturowe/zabytki/grabow-nad-pilica/807-cmentarz-wojenny-z-i-wojny-swiatowej-w-grabowie-nad-pilica.html