W minionym miesiącu na terenie Gminy Grabów nad Pilicą zrealizowano zadnie:
,, Odbiór i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z dachów budynków mieszkalnych
i gospodarczych z terenu gminy Grabów nad Pilicą”, dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 34 710, 00 zł.
Owe wsparcie, pozwoliło na odbiór 89 ton wyrobów zawierających niebezpieczny dla zdrowia
i środowiska azbest, od 34 właścicieli posesji. W zdecydowanej większości wyroby te stanowiły płyty faliste, pochodzące z budynków mieszkalnych. Rakotwórcze odpady zostały w odpowiedni sposób przygotowane przez właścicieli do zabrania, a mianowicie ułożone na paletach i owinięte folią stretch.