W dniu 30 listopada 2023 r. odbył się odbiór techniczny i eksploatacyjny budowy chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą do peronów Przystanku Osobowego Strzyżyna w km 67,780. W spotkaniu wzięli udział m.in. z-ca Naczelnika ds. drogi kolejowej ISE Radom, przedstawiciele Inżyniera Projektu BRI KOLTECH Inwestor Sp. z o.o., przedstawiciele Wykonawcy Lider Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o., a także przedstawiciele Gminy Grabów nad Pilicą- Wójt Gminy Pan Euzebiusz Strzelczyk oraz Gminy Stromiec.
Chodnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą, został wybudowany w ramach projektu “Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka-Radom” po wcześniejszym postulowaniu tutejszych samorządów gminnych do jego wybudowania. Dojście do Przystanku Osobowego Strzyżyna, będzie służyć mieszkańcom Gminy Grabów nad Pilicą w codziennym podróżowaniu oraz poprawi ich komfort i bezpieczeństwo.