Gmina Grabów nad Pilicą w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. ,,Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego" w ramach X Osi priorytetowej ,,Edukacja dla rozwoju regionu", Działania 10.1 ,,Kształcenie, rozwój dzieci i młodzieży", Poddziałania 10.1.1 ,,Edukacja ogólna", którego celem jest podniesienie jakości nauczania  w 472 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy  Polskich spod Monte Cassino w Grabowie nad Pilicą otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań  wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 80 624 303, 30 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 61 624 333, 56 zł