Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą informuje, że odpady wytwarzane przez gospodarstwa domowe w pierwszej kolejności wystawiane są przed nieruchomości zgodnie
z obowiązującymi harmonogramami, a w sytuacjach awaryjnych i uzasadnionych mogą być dostarczone do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, posegregowane oraz niezanieczyszczone innymi odpadami.