105. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Narodowe Święto Niepodległości to Polskie święto państwowe,
obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez nasz kraj
w 1918 roku, po 123 latach niewoli.

Jest to dzień wolny od pracy, a przede wszystkim jedno z najważniejszych świąt dla Ojczyzny.
Odzyskanie Niepodległości było wywalczone trudami, poświęceniem, niezłomnością
i niegasnącą wiarą naszych przodków w przetrwanie tych trudnych dla kraju czasów.

Niezaprzeczalnie znaczącą rolę odegrała akcja zbrojna Józefa Piłsudskiego.
Swoją niezachwianą postawą wobec wszystkich trzech zaborców Piłsudski zdobył zaufanie
i szacunek zarówno opinii publicznej, jak i licznych środowisk politycznych.
Dlatego powołana przez Niemcy i Austro-Węgry Rada Regencyjna podjęła decyzję
o przekazaniu mu władzy i najwyższego dowództwa nad Wojskiem Polskim.

11 listopada świętujmy Niepodległość,
każdego dnia pamiętajmy o tych,
którzy przyczynili się do jej odzyskania
i szanujmy Biało-czerwoną Ojczyznę!