Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024r. należy złożyć wniosek do Wójta Gminy Grabów nad Pilicą wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego.

Faktury za olej napędowy z  datą  zakupu od  01.08.2023r.  do  31.01.2024r.

Producent rolny, który hoduje bydło i inne zwierzęta kwalifikujące się do dopłat i chce skorzystać z dodatkowego limitu do wniosku załącza zaświadczenie o średniorocznej liczbie bydła, świń, kóz, owiec w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe. Zaświadczenie to wydaje ARiMR.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi 110 litrów na hektar użytków rolnych. 

Stawka zwrotu podatku z jednego litra oleju napędowego w roku 2024 wynosi 1,46 zł.

Dodatkowy limit dla hodowców bydła, świń, kóz, owiec, koni, ustala się jako sumę:

  • Kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz, koni
  • Kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 4 oraz średniej liczby świń

 Wypłata zwrotu podatku następuje  w terminie:  1 - 30 kwietnia 2024r. 

 We wniosku proszę wskazać numer rachunku bankowego, na który mają być przekazane pieniądze.

 

 

Nie masz dodatku pdf, ale możesz pobrać plik pdf.

Nie masz dodatku pdf, ale możesz pobrać plik pdf.

Nie masz dodatku pdf, ale możesz pobrać plik pdf.