Trasy szlaków turystycznych zlokalizowane zostały w obrębie Puszczy Stromieckiej, która pod względem geograficzno-przyrodniczym oraz pod względem prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej stanowi jednolity obszar, leżący między trzema rzekami –  Wisłą, Pilicą i Radomką, które stanowią jego naturalne granice, a dawniej broniły dostępu do Puszczy..

Obecnie dominują tu drzewostany sosnowe z niewielką domieszką dębów, brzóz i olszy. Największe powierzchnie  zajmują   siedliska   borowe. Całością Lasów Państwowych Puszczy Stromieckiej  administruje jeden gospodarz, a mianowicie Nadleśnictwo Dobieszyn, którego urząd znajduje się  7km. na wschód od  miejscowości Stromiec.

Lasy Puszczy Stromieckiej  były miejscem licznych wydarzeń w historii dziejów Polski. Na wysokości Warki po zachodniej stronie Wisły w Uroczysku Trupień, w 1656r. Stefan Czarnecki stoczył zwycięską bitwę  ze Szwedami. W okresie Insurekcji Kościuszkowskiej, Wojen Napoleońskich i Powstania Listopadowego – tutejsze lasy były miejscem walk, zgrupowań, przemarszów wojsk.Również w czasie Powstania Styczniowego miały miejsce potyczki i bitwy w pobliżu  Dobieszyna, Grabowego Lasu, Lipy, Anielina, Radzanowa i innych. W okresie I –Wojny Światowej Legioniści z I- Brygady IV Batalionu walczyli nieopodal Stromca pod Niedabylem, Starą Wsią, Budami Michałowskimi i Boską Wolą.

 Pierwszym Oddziałem Partyzanckim działającym w lasach Puszczy Stromieckiej był Oddział Wydzielony Kawalerii Wojsk Polskich pod dowództwem majora Henryka Dobrzańskiego – legendarnego „Hubala”. W lecie 1944r. w lasach północnej i wschodniej części Puszczy Stromieckiej utworzony został przyczółek Warecko – Magnuszewski. W obronie przyczółka toczyło się szereg długotrwałych i zaciekłych walk, między innymi słynna Bitwa pod Studziankami w  dniach  09 – 16.  sierpnia.

Przebieg tras szlaków rowerowych

 Szlak niebieski: 

 • Leśniczówka (nieopodal skrzyżowania dróg biegnących do Magnuszewa, Kępy Niemojewskiej, Warki, Grabowa nad Pilicą)
 • Pomnik po wschodniej stronie drogi Grabów nad Pilicą-Warka
 • Szlak przebiega wokół leśnych oddziałów 39,38, 37, 36, 35
 • Pomnik po wschodniej stronie drogi Grabów nad Pilicą-Warka
 • Leśniczówka (nieopodal skrzyżowania dróg biegnących do Magnuszewa, Kępy Niemojewskiej, Warki, Grabowa nad Pilicą)

Szlak czerwony:

 • Leśniczówka (nieopodal skrzyżowania dróg biegnących do Magnuszewa, Kępy Niemojewskiej, Warki, Grabowa nad Pilicą)
 • Droga asfaltowa w biegnąca do Kępy Niemojewskiej
 • Szlak przebiega prostopadle przez linię kolejową
 • Kępa Niemojewska
 • Budy Grzegorzewskie
 • Domki letniskowe
 • Skraj oddziałów 73, 75, 77
 • Na rogu oddziały 77 szlak skręca na S-E
 • Trasa wzdłuż oddz. 77, 76, 70, 66
 • Przejazd kolejowy
 • Droga prowadząca w kierunku N-W
 • Grabów nad Pilicą
 • Jeleniów
 • Małęczyn
 • Na skrzyżowaniu dróg prowadzących od miejscowości Małęczyn, Broncin, Wyborów szlak skręca w kierunku N-W biegnąc nieutwardzona drogą do lasu
 • Grabów Zaleśny
 • Leśniczówka (nieopodal skrzyżowania dróg biegnących do Magnuszewa, Kępy Niemojewskiej, Warki, Grabowa nad Pilicą)

 Szlak zielony:

 Leśniczówka (nieopodal skrzyżowania dróg biegnących do Magnuszewa, Kępy Niemojewskiej, Warki, Grabowa nad Pilicą)

 • Szlak przebiega nieopodal wierzy obserwacyjnej (przeciwpożarowej)
 • Następnie pomiędzy oddziałami 33 i 34
 • Poczym skręca w kierunki N-W prowadząc do drogi asfaltowej biegnącej do Kępy Niemojewskiej
 • Szlak przebiega prostopadle przez linię kolejową a następnie po 30 m sktęca w kierunku S i prowadzi leśną drogą biegnącą wzdłuż torów kolejowych
 • Na wysokości Stacji kolejowej „Grabów nad Pilicą” przebiega dalej tą sama drogą w kierunku S
 • Droga utwardzona na której szlak skręca w E kierunku przechodząc po około 50 m przez tory kolejowe poczym skręca na N
 • W tym kierunku przebiega do Stacji kolejowej „Grabów nad Pilicą” po czym za stacją przebiega granicą oddz. 58
 • Za oddz. 58 skręca na S-E
 • Po 100 m skręca w kierunku N-E przebiegając wzdłuż oddziałów 54, 53, 50, 41
 • Na granicy oddziałów 41 i 33 skręca na N-W
 •  Leśniczówka (nieopodal skrzyżowania dróg biegnących do Magnuszewa, Kępy Niemojewskiej, Warki, Grabowa nad Pilicą)

Szlak czarny:

 • Leśniczówka (nieopodal skrzyżowania dróg biegnących do Magnuszewa, Kępy Niemojewskiej, Warki, Grabowa nad Pilicą)
 • Szlak przebiega nieopodal wierzy obserwacyjnej (przeciwpożarowej)
 • Następnie pomiędzy oddziałami 33 i 34
 • Poczym skręca w kierunki N-W prowadząc w kierunku do drogi asfaltowej biegnącej do Kępy Niemojewskiej
 • Przed drogą asfaltową ok. 50 m skręca na S-W
 • Przebiega granicą oddz. 42 prowadząc na S wzdłuż oddziału 51 położonego w sąsiedztwie linii kolejowej
 • Po przejechaniu ok. 1 km wzdłuż torów kolejowych skręca na E a następnie po przejechaniu 100m skręca na S i przebiega pod linią energetyczną
 • Po ok. 500 m na skrzyżowaniu dróg leśnych znajdujących się przy młodniku skręca na S-E przebiegając pomiędzy oddz. 54 i 58
  •  Po 100 m skręca w kierunku N-E przebiegając wzdłuż oddziałów 54, 53, 50, 41
  • Na granicy oddziałów 41 i 33 skręca na N-W
  •  Leśniczówka (nieopodal skrzyżowania dróg biegnących do Magnuszewa, Kępy Niemojewskiej, Warki, Grabowa nad Pilicą)