W niedzielę, 20.08.2023 r. na uroczystej Mszy Świętej odbyło się, oficjalne przywitanie nowego proboszcza w Parafii pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Łękawicy

, którym został ks. Sławomir Ogorzałek, pełniący wcześniej posługę kapłańską jako wikariusz w Opocznie. Kapłana licznie przybyłym wiernym przedstawił sam ks. dr. Zdzisław Kałużyński- dziekan dekanatu Głowaczowskiego w kilku zdaniach przybliżając jego dotychczasową posługę, w której nie brakowało czasu na organizacje kilkukrotnych pielgrzymek na Jasną Górę. Następnie głos zabrała Pani Barbara Bartuzi, serdecznie witając księdza w imieniu parafian.  Życzenia złożyli Przedstawiciele miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, Pan Krzysztof Czaplarski oraz Pan Roman Podsiadło a także przedstawiciel Nadleśnictwa Dobieszyn Pan Zdzisław Łukasik, Radny Gminy Pan Grzegorz Petryka wraz z małżonką, członkowie koła różańcowego  a także sekretarz gminy Grabów nad Pilicą Pan Waldemar Trociński. Życzenia owocnej posługi kapłańskiej w nowej Parafii oraz upominek w postaci kwiatów, niech będzie miłym początkiem dla księdza jak i dla parafian.