Komisja Rewizyjna

 1. Kucińska Anna
 2. Gos Aldona
 3. Adamczyk Tomasz

Komisja Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego

 1. Knyt Klaudia
 2. Petryka Marcin
 3. Kowalczyk Jarosław

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Planowania

 1. Giza Waldemar
 2. Bogumił Barbara
 3. Wieczorek Renata

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska,  Gospodarki Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego

 1. Podymniak Elżbieta
 2. Bąba Mariusz
 3. Petryka Grzegorz

Komisja Statutowa

 1. Jodłowski Roman
 2. Petryka Grzegorz
 3. Gos Aldona

Komisji skarg, wniosków i petycji

 1. Brynda Marcin
 2. Wieczorek Renata
 3. Podymniak Elżbieta