Zawiadomienie

           Zawiadamia się, że dnia 26 czerwca 2023r. (poniedziałek) o godz.10 00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą odbędzie się posiedzenie

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Gminy.

Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów sesyjnych.

Przewodniczący Komisji

Anna Kucińska

 

Zawiadomienie

          Zawiadamia się, że dnia 27 czerwca 2023r.(wtorek) o godz. 800 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą odbędzie się posiedzenie Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego.

Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów sesyjnych.

Przewodniczący Komisji

Aldona Gos

 

Zawiadomienie

           Zawiadamia się, że dnia 27 czerwca 2023r. (wtorek) o godz.10 00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Finansów i Planowania.

Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów sesyjnych.

Przewodniczący Komisji

Waldemar Giza