Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.40/ zawiadamiam, że zwołuję 48 sesję Rady Gminy w dniu 19 maja 2023 r. tj. piątek o godz. 900 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą, ul. K. Pułaskiego 51.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Grabów nad Pilicą oraz będących we władaniu Gminy Grabów nad Pilicą na okres dłuższy niż 3 lata.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2030 i zmian w budżecie Gminy na 2023rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Grabów nad Pilicą za rok 2022r.
 8. Rozpatrzenie skargi.
 9. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy.
 10. Wystąpienie Wójta Gminy.
 11. Wolne wnioski
 12. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Pliki do pobrania:

Uchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Grabów nad Pilicą za rok 2022

Ocena zasobów pomocy społecznej 2022

UCHWAŁA DROGI WEWNĘTRZNE

Zmiany w uchwale budżetowej na 2023