17 kwiecień 2023 Izabela Matysiak
Wymagane dokumenty Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości. Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm nie przekracza: nie jest wymagane w przypadku drzew i krzewów: 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew