18 kwiecień 2023 Izabela Matysiak
Nie masz dodatku pdf, ale możesz pobrać plik pdf.
4 kwiecień 2023 Izabela Matysiak
Aby umożliwić regulowanie bieżących zobowiązań i nie narazić na duże jednorazowe koszty, mieszkańcy mogą samodzielnie dokonywać odczytów swoich liczników i podawać je telefonicznie