Logo Gmina Grabów nad Pilicą

News

News zdjęcie id 916

Zaproszenie do złożenia oferty

24.06.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

RO.2600.1.3.2022IM

 

Dostawa zestawu serwerowego wraz z usługą przeniesienia danych na potrzeby realizacji zadania pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Grabów nad Pilicą

Ul. K. Pułaskiego 51,

26-902 Grabów nad Pilicą

NIP:812-188-20-03

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa  zestawu serwerowego wraz z usługą przeniesienia danych na potrzeby realizacji zadania pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

III. OPIS ZAMÓWIENIA

1. Opis Przedmiotu Zamówienia:

zestaw serwerowy na który składa się:

- Serwer dedykowany

- Zasilacz awaryjny UPS

- Rozwiązanie do backupu

 

Specyfikacja serwera:

 • Obudowa: Rack, 1U
 • Procesor: 4 rdzeniowy, taktowanie zegara procesora > 3.0GHz
 • Pamięć RAM: 32GB
 • Kontroler Raid: obsługa Raid 0/1/10/5
 • HDD: 2 dyski półprzewodnikowe o pojemności 480GB (każdy)
 • Zasilacze: 2 szt. (praca w trybie redundantym)
 • Zarządzanie: pełna funkcjonalność modułu zarządzającego
 • Gwarancja: 3Yr on-site

 

Zasilacz awaryjny UPS:

 • Obudowa: Rack 1U/2U
 • Moc czynna: 700W
 • Gwarancja: 2 lata

 

Rozwiązanie do backupu:

 • Zakres: serwer NAS, dedykowany zasilacz UPS, 2 dyski o pojemności 2TB (każdy)
 • Obudowa: wolnostojąca (desktop)
 • Procesor: min 2 rdzeniowy
 • Pamięć RAM: 2GB
 • Ilość slotów na dyski: 2
 • Pojemność dysków: 2TB każdy

 

 • Dodatkowe uwagi nt. dysków: dyski dedykowane do pracy w urządzeniach typu NAS
 • UPS dedykowany do podtrzymania urządzenia (komunikacja poprzez USB)
 • Moc czynna UPS`a: 400W
 • Gwarancja (na zestaw): 2 lata

2. Wymagania Zamawiającego dot. przedmiotu zamówienia.

a. oferowany sprzęt i urządzenia muszą być fabrycznie nowe (bez śladów użytkowania), aktualnie produkowane na rynku, pochodzić z legalnego źródła oraz muszą podlegać zakupowi w oficjalnym kanale sprzedaży producenta. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego ma obowiązek okazać dowód zakupu.

b. przedmiot zamówienia musi posiadać: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi, aprobaty techniczne, certyfikaty itp. oraz wszelkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie, a także winien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable itp.), niezbędne do uruchomienia i pracy u Zmawiającego do celu, dla którego przedmiot zamówienia jest kupowany.

c. wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim w formie drukowanej.

d. podane w niniejszej specyfikacji parametry techniczne urządzeń należy traktować jako minimalne. Zamawiający dopuszcza oferty urządzeń o wyższych parametrach technicznych.

e. Dostawa nastąpi w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.30-14.00 do siedziby Zamawiającego.

 

IV. KRYTERIA WYBORU

1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

2. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium: cena 100 %

3. Ryczałtowa cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postepowania bez konieczności wyłonienia wykonawcy.

 

V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Ofertę (Załącznik Nr 1) należy złożyć w terminie do dnia 1 lipca 2022r. do godziny 15.00:

W Urzędzie Gminy Grabów nad Pilicą lub przesłać na adres Urzędu Gminy z dopiskiem na kopercie: „Realizacji zadania pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”

2. Osoba do kontaktu: Artur Bogumił , Telefon: (48) 662 70  14 w. 33,

 

VI. TERMIN REALIZACJI UMOWY

Zamówienie należy wykonać w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy.

 

VII. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego zapytania o cenę zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

VIII. DODATKOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Płatność przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury dla Zamawiającego.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

formularz oferty

Wójt gminy zaprasza

<p>Euzebiusz Strzelczyk</p>

Euzebiusz Strzelczyk

Przyjęcia interesantów:

Pon. - Piąt.  7:00 - 15:00 

Urząd Gminy Grabów nad Pilicą

ul. Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
tel.: 48 662-70-14
fax: 48 662-70-52
e-mail: grabow@grabow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.