Logo Gmina Grabów nad Pilicą

News

News zdjęcie id 861

.

15.03.2022

Departament Rolnictwa
Ekologicznego i Jakości Żywności
telefon: +48 22 623 16 32
e-mail: sekretariat.dej@minrol.gov.pl
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
www.gov.pl/rolnictwo

Warszawa, 07 marca 2022 r.
Znak sprawy: DEJ.re.763.7.2022

Wg rozdzielnika
Dotyczy: Nagród ekologicznych UE: wyróżnienia dla najlepszych inicjatyw
ekologicznych w UE


Szanowni Państwo,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że Parlament Europejski, Rada
Unii Europejskiej i Komisja Europejska podpisały wspólną deklarację, zgodnie z którą dzień
23 września uznano Dniem Rolnictwa Ekologicznego w Unii Europejskiej. Inicjatywa ta
związana jest z realizacją Planu działania na rzecz rozwoju produkcji
ekologicznej [COM(2021) 141 final] przyjętego przez Komisję Europejską 25 marca 2021
roku, w którym zapowiedziano ogłoszenie takiego dnia w celu podniesienia poziomu
świadomości społecznej w UE na temat produkcji ekologicznej.
W planie działania Komisja Europejska przewidziała również wprowadzenie corocznych
nagród za doskonałe wyniki w dziedzinie ekologicznego łańcucha wartości. Nagrody mają
wyróżnić najlepsze i najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia ekologiczne przyczyniające
się do zmniejszenia presji rolnictwa na środowisko i klimat, a także do realizacji unijnej
strategii „od pola do stołu” oraz strategii na rzecz bioróżnorodności 2030.
Celem konkursu jest wyróżnienie różnych podmiotów z całego ekologicznego łańcucha
wartości, podmiotów które opracowały innowacyjny, zrównoważony i inspirujący projekt
przynoszący rzeczywistą wartość dodaną w dziedzinie produkcji i konsumpcji ekologicznej.
Konkurs obejmuje 8 nagród w 7. kategoriach, tj.:
 Kategoria 1: Najlepszy rolnik ekologiczny (mężczyzna i kobieta),
 Kategoria 2: Najlepszy region ekologiczny,
 Kategoria 3: Najlepsze miasto ekologiczne,
 Kategoria 4: Najlepszy biookręg ekologiczny,
 Kategoria 5: Najlepsze MŚP ekologiczne,
 Kategoria 6: Najlepszy sprzedawca detaliczny żywności ekologicznej,
 Kategoria 7: Najlepsza restauracja ekologiczna.
Zwycięzcy otrzymają wyrazy uznania w postaci nagrody niefinansowej, a ich projekty
zyskają większy rozgłos. W konkursie mogą startować na przykład rolnicy ekologiczni,
miasto lub region, oferujący w szpitalach bądź szkołach ekologiczne posiłki lub w inny
sposób promujący produkcję ekologiczną, albo na przykład przedsiębiorstwo, które działa
w łańcuchu dostaw żywności ekologicznej w niespotykany sposób.
Do konkursu może zgłosić się osoba, podmiot lub instytucja działające w ekologicznym
łańcuchu dostaw, z ciekawym projektem, który zwiększa przystępność cenową lub
dostępność produktów ekologicznych w UE. Zgłoszenia mogą nadsyłać tylko osoby prawne
lub fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich
UE.
Zgłoszenia do konkursu można przesyłać w języku polskim od 25 marca 2022 r.
do 8 czerwca 2022 r. za pośrednictwem odpowiednich formularzy przypisanych do
poszczególnych kategorii konkursu. Komisja Europejska udostępni formularze
zgłoszeniowe w dniu 25 marca br., pod adresem:
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-actionplan/
eu-organic-awards_pl#awardceremony.
Niemniej do tego czasu, Komisja udostępniła na powyższej stronie internetowej podgląd
każdego formularza zgłoszeniowego do celów informacyjnych, a także wskazówki na temat:
 kryteriów kwalifikowalności projektów zgłoszonych do unijnych nagród ekologicznych;
 kryteriów przyznania nagród, branych pod uwagę przez jury konkursu.
Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się po raz pierwszy 23 września 2022 r.,
w Dniu Rolnictwa Ekologicznego w UE. Jeśli okoliczności pozwolą na organizację
uroczystości wręczenia nagród na miejscu, zwycięzcy zostaną zaproszeni do Brukseli.
W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady Unii
Europejskiej, Komisji Europejskiej, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu
Regionów, Copa-Cogeca oraz europejskiej grupy IFOAM. Laureaci będą mogli przedstawić
swoje projekty szerszej publiczności.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchomiło stronę internetową, poświęconą
wydarzeniu UE, jakim jest Dzień Rolnictwa Ekologicznego – 23 września oraz nagrodom
ekologicznym, które zostaną wręczone w tym dniu, pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/23-wrzesnia--dzien-rolnictwa-ekologicznego-ue
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi serdecznie zaprasza do udziału w konkursie oraz
podniesienia tym samym poziomu świadomości społecznej w Państwa mieście, regionie lub
obszarze działania na temat produkcji ekologicznej. Zależy nam, aby o nagrodach
ekologicznych UE dowiedziała się możliwie największa liczba podmiotów - dlatego prosimy
o przekazywanie informacji dalej, do wszystkich zainteresowanych.

Z poważaniem
Elwira Zdrodowska
Dyrektor
Departamentu Rolnictwa
Ekologicznego i Jakości Żywności
 

Rozdzielnik:
1. Marszałkowie województw (wszyscy)
2. Wojewodowie (wszyscy)
3. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
4. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
5. Krajowa Rada Izb Rolniczych

Wójt gminy zaprasza

<p>Euzebiusz Strzelczyk</p>

Euzebiusz Strzelczyk

Przyjęcia interesantów:

Pon. - Piąt.  7:00 - 15:00 

Urząd Gminy Grabów nad Pilicą

ul. Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
tel.: 48 662-70-14
fax: 48 662-70-52
e-mail: grabow@grabow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.