Logo Gmina Grabów nad Pilicą

News

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w m. Brzozówka

24.03.2016

Wójt Gminy Grabów nad Pilicą
ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
położonej w m. Brzozówka

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, rolna,  położona we  wsi Brzozówka gmina Grabów nad Pilicą, powiat kozienicki, województwo mazowieckie - stanowiąca własność gminy Grabów nad Pilicą:

    Nieruchomość gruntowa składająca się z działek o numerach ewidencyjnych 81, 82/1, 82/3 i 83 o pow.5,715 ha  obręb geodezyjny Brzozówka  uregulowana w Księdze Wieczystej nr RA1K/00046679/2 w Sądzie Rejonowym  w Kozienicach.

2.  Dla terenu, na którym znajduje się nieruchomość brak jest aktualnego planu zagospodarowania  przestrzennego Gminy Grabów n/Pilicą. Zgodnie z dotychczasowym planem obowiązującym do dnia 31.12.2002r. przedmiotowy teren określony był: tereny rolne z małymi kompleksami łąk i rozproszoną  zabudową zagrodową. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego podtrzymuje  powyższy zapis.

Cena wywoławcza nieruchomości 150.000,00 zł

Wadium 15.000,00 zł

Minimalne postąpienie 1.500,00 zł

Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT, gdyż nie należy się.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 11.03.2016r.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium. Wadium winno być wniesione w pieniądzu na rachunek Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym Oddział Grabów nad Pilicą nr 30 9125 1015 0007 6454 2000 0150, do dnia 13.04.2016r. włącznie. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy.

Wpłata wadium przez uczestnika jest równoznaczna  z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się  z nieruchomością oraz warunkami przetargu i warunkami nabycia nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.04.2016 r. o godz. 10oo w siedzibie Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą ul.K. Pułaskiego 51, sala konferencyjna (I piętro).

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić nie później niż na 3 dni przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, kwotę równą cenie nieruchomości osiągniętą w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę zapłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie, podanym nabywcy przez sprzedającego w zawiadomieniu, w celu podpisania umowy, Wójt Gminy Grabów nad Pilicą może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Grabowie nad Pilicą, ul.K.Pułaskiego 51,pok.nr 4, tel. 48 662 70 14 w. 24 w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wnoszenia wadium, w godzinach pracy Urzędu Gminy, tj.: 700 –1500.

Wójt Gminy Grabów nad Pilicą

/-/ Euzebiusz Strzelczyk

Wójt gminy zaprasza

<p>Euzebiusz Strzelczyk</p>

Euzebiusz Strzelczyk

Przyjęcia interesantów:

Pon. - Piąt.  7:00 - 15:00 

Urząd Gminy Grabów nad Pilicą

ul. Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
tel.: 48 662-70-14
fax: 48 662-70-52
e-mail: grabow@grabow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.