Logo Gmina Grabów nad Pilicą

News

News zdjęcie id 817

XXXI sesja Rady Gmin

08.12.2021

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Uchwalenie budżetu Gminy Grabów nad Pilicą na rok 2022

1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:

    a) opinii o możliwości sfinansowania planowanego przez Gminę w uchwale

        budżetowej na rok 2022 deficytu,

     b) opinii o planowanej przez Gminę kwocie długu w latach objętych wieloletnią

         prognozą finansową,

3) przedstawienie opinii Komisji stałych w tym Komisji Rozwoju Społeczno-

    Gospodarczego, Finansów i Planowania o przedłożonym projekcie uchwały

     budżetowej na rok 2022 oraz projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej

     prognozy finansowej na lata 2022- 2030

4) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie projektu budżetu,

5) dyskusja,

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2030r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grabów n/Pilicą na rok 2022.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2021 -2030

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.

13. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy.

14. Wystąpienie Wójta Gminy

15. Wolne wnioski.

16. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Projekty uchwał:

Uchwała w sprawie WPF na lata 2021-2030.

Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Uchwała w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  i ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Euzebiusz Strzelczyk</p>

Euzebiusz Strzelczyk

Przyjęcia interesantów:

Pon. - Piąt.  7:00 - 15:00 

Urząd Gminy Grabów nad Pilicą

ul. Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
tel.: 48 662-70-14
fax: 48 662-70-52
e-mail: grabow@grabow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.