Logo Gmina Grabów nad Pilicą

News

News zdjęcie id 795

Plany urządzenia lasów

01.10.2021

Grabów nad Pilicą,dn.04.10.2021 r.

RSKiOŚ.6871.78.2021.JM

       Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych z terenu gminy Grabów nad Pilicą.

               Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz.1463 ze zm.) Wójt Gminy Grabów nad Pilicą zawiadamia, że w Urzędzie Gminy w Grabowie nad Pilicą, ul.Kazimierza Pułaskiego 51 w dniach 04.10.2021 r. – 03.12.2021 r.

wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni projekty uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych z terenu gminy Grabów nad Pilicą.

W okresie 30 dni od daty wyłożenia planów do publicznego wglądu, czyli do 02.11.2021r., zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektów uproszczonych planów urządzenia lasów do Starostwa Powiatowego w Kozienicach, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska ul.Jana Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice tel. 48 611-73-51 (liczy się data wpływu pisma do Starostwa).

Starosta Kozienicki wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków (art. 21 ust.5 ww.ustawy o lasach). Wniosek należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska, adresu, oraz oznaczenia nieruchomości, której pismo dotyczy.

Plany będą obowiązywać od 01.01.2022 r. – 31.12.2031 r. i będą podstawą do naliczenia podatku leśnego.

Przedmiotowe plany zostały opracowane na materiałach pochodzących z zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

Link do dokumentacji urządzeniowej:

bip.grabow.pl/upload/OPERATY%20BDO.zip

bip.grabow.pl/upload/MAPY.zip

Instrukcja do Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu:

Plik do pobrania

Zastrzeżenia i wnioski do projektów:

Plik do pobrania

                                                                                                      Wójt Gminy Grabów nad Pilicą

                                                                                                          /-/ inż.Euzebiusz Strzelczyk

Wójt gminy zaprasza

<p>Euzebiusz Strzelczyk</p>

Euzebiusz Strzelczyk

Przyjęcia interesantów:

Pon. - Piąt.  7:00 - 15:00 

Urząd Gminy Grabów nad Pilicą

ul. Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
tel.: 48 662-70-14
fax: 48 662-70-52
e-mail: grabow@grabow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.