Logo Gmina Grabów nad Pilicą

News

News zdjęcie id 733

XXV sesja Rady Gminy

15.06.2021

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Grabów nad Pilicą za 2020 rok.
  6. Debata o stanie Gminy.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania za 2020 rok
  8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Grabów nad Pilicą za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grabów nad Pilicą za 2020 rok.

- odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2020 rok;

- przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izy Obrachunkowej w Warszawie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Grabowie n/Pilicą o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2020 rok.

- przedstawienie opinii pozostałych Komisji Stałych Rady na temat wykonania budżetu Gminy Grabów nad Pilicą za 2020 rok.

9. Absolutorium dla Wójta Gminy

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF na 2021 – 2030r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Grabowie nad Pilicą za 2020rok.

13. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy

14. Wystąpienie Wójta Gminy

15. Wolne wnioski.

 

Projekty uchwał:

Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Grabowie nad Pilicą za 2020 rok.

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Grabów nad Pilicą wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grabów nad  Pilicą za 2020 rok.

Uchwała w sprawie udzielania absolutorium Wójtowi Gminy Grabów nad Pilicą za 2020 rok.

Uchwała w sprawie udzielania Wójtowi Gminy Grabów nad Pilicą wotum zaufania za 2020 rok.

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021- 2030

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Euzebiusz Strzelczyk</p>

Euzebiusz Strzelczyk

Przyjęcia interesantów:

Pon. - Piąt.  7:00 - 15:00 

Urząd Gminy Grabów nad Pilicą

ul. Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
tel.: 48 662-70-14
fax: 48 662-70-52
e-mail: grabow@grabow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.