Logo Gmina Grabów nad Pilicą

News

News zdjęcie id 642

XXII sesja Rady Gminy

15.12.2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póżn.zm./ zwołuję XXII sesję Rady Gminy na dzień 30 grudnia 2020 r. tj. środa godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Uchwalenie budżetu Gminy Grabów nad Pilicą na rok 2021

1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:

    a) opinii o możliwości sfinansowania planowanego przez Gminę w uchwale

        budżetowej na rok 2021 deficytu,

     b) opinii o planowanej przez Gminę kwocie długu w latach objętych wieloletnią

         prognozą finansową,

3) przedstawienie opinii Komisji stałych w tym Komisji Rozwoju Społeczno-

    Gospodarczego, Finansów i Planowania o przedłożonym projekcie uchwały

     budżetowej na rok 2021 oraz projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej

     prognozy finansowej na lata 2021- 2030

4) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie projektu budżetu,

5) dyskusja,

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2030r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grabów n/Pilicą na rok 2021.

8. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy

9. Wystąpienie Wójta Gminy

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

      Marcin Brynda

Wójt gminy zaprasza

<p>Euzebiusz Strzelczyk</p>

Euzebiusz Strzelczyk

Przyjęcia interesantów:

Pon. - Piąt.  7:00 - 15:00 

Odczyt wodomierza

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Grabów nad Pilicą

ul. Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
tel.: 48 662-70-14
fax: 48 662-70-52
e-mail: grabow@grabow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.