Logo Gmina Grabów nad Pilicą

News

News zdjęcie id 561

podsumowanie I półrocza 2020 roku

01.07.2020

Za nami I półrocze 2020. Był to czas niezwykły, stanęliśmy w obliczu pandemii która ograniczyła całe życie społeczne i zahamowała krajową gospodarkę. Pomimo, że stanęliśmy przed wyzwaniem funkcjonowania w reżimie sanitarnym a działania Gminy nakierowane były na walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, staraliśmy się zachować równowagę pomiędzy obecną sytuacją a potrzebami mieszkańców gminy. W efekcie, czerwiec 2020 roku kończymy z takimi informacjami dla Państwa:

 • Pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 756.152,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020 na zadanie "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Grabowie nad Pilicą - Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków w Grabowie nad pilicą". Celem planowanej modernizacji jest dostosowanie części mechanicznej oczyszczalni ścieków do poziomu technologicznego zapewniającego właściwe oczyszczenie ścieków komunalnych a przepompowni do transportu ścieków zgodnie z aktualnymi potrzebami. Przebudowa stacji będzie polegała na montażu dwóch zbiorników retencyjnych wody oraz zestawu pompowego, które mają zapobiec przerwom w dostawie wody w czasie zmożonego poboru.
 • W ramach bieżącej rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej powstało: 335 mb kanalizacji sanitarnej na odcinku Grabów n/P - Zwierzyniec i 200 mb wodociągu w Tomczynie.
 • Została wykonana kompletna dokumentacja na zadanie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Augustów przy ul. Wspólnej. Obecnie w Starostwie Powiatowym w Kozienicach zostało złożone zgłoszenie budowy inwestycji celu publicznego.
 • Na zaplanowaną przebudowę odcinka drogi w Grabowskiej Woli uzyskaliśmy dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Mazowieckiego w wysokości 45 000,00 zł. W ramach zadania opiewającego na blisko 140 tyś. zł. zostanie położone 550 mb asfaltu.
 • Zakupiliśmy działkę w centrum miejscowości Grabów nad Pilicą o powierzchni 1,0892 ha za 1.000.000,00zł. Nieruchomość przeznaczona będzie na cele publiczne Gminy Grabów nad Pilicą związane z budową drogi publicznej, obiektów sportowych i publicznie dostępnych samorządowych ciągów pieszych i placów.
 • Została podpisana umowa na zamontowanie wagi samochodowej na placu bazy magazynowej przy ul. Przemysłowej w Grabowie n/Pilicą. Przygotowano już fundamenty oraz ciąg komunikacyjny przez pracowników Referatu Obsługi Techniczno-Gospodarczej. Waga ma służyć między innymi do kontroli ilości odpadów komunalnych odbieranych z terenu gminy. 
 • Pozyskaliśmy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 20.000,00 zł na usunięcie 40 Mg odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
 • Złożyliśmy wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn.: „ Ogólnopolskie program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego”, który został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na ten cel gminie przyznano dofinansowanie w kwocie 24.556,80 zł co stanowi 100% kosztu kwalifikowanego zadania.
 • Od marca wynajęliśmy lokal tzw. po sklepie od Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" z Głowaczowa. Lokal o pow. 180m2 znajduje się w pasażu przy ul. Kazimierza Pułaskiego. Będzie on służył stowarzyszeniom i kołom które statutowe działania realizują na terenie naszej gminy. Zanim to nastąpi, lokal wymaga gruntownego oczyszczenia i odnowienia. W obecnej chwili trwają prace porządkowe.
 • Podjęliśmy zadanie w celu adaptacji budynku w Cychrowskiej Woli na świetlicę wiejską. Remont będzie kosztował 20 tys. zł w którym założyliśmy wymianę dachu, podłogi i zakup wyposażenia. Na ten cel pozyskaliśmy 10 tys.  zł dofinansowania od Samorządu Województwa Mazowieckiego z program MIAS-2020.
 • Kontynuujemy remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie rozpoczęty w 2019r., Prace w zeszłym roku opiewające na kwotę blisko 32 tyś. zł zakończyliśmy na stanie surowym dobudowanych pomieszczeń sanitarnych, gospodarczych i garażu. W tym roku na to zadanie pozyskaliśmy fundusze z Samorządu Województwa Mazowieckiego z programu MIAS-2020 w kwocie 10 tyś. zł i programu MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2020 w kwocie 20 tys. zł. W ramach otrzymanych funduszy i środków własnych rozpoczniemy remont obejmujący ocieplenie obiektu, odnowienie ścian, wymianę posadzki, zakup wyposażenia sanitariatów, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz bramy garażowej.
 • W związku z pandemią koronawirusa i troską o bezpieczeństwo mieszkańców gminy pozyskaliśmy od Samorządu Województwa Mazowieckiego środki ochrony osobistej do przeciwdziałania COVID-19 dla strażaków z OSP Grabów nad Pilicą. Wsparcie opiewa na kwotę 13.804,44zł
 • Z programu „Zdalna szkoła” i "Zdalna Szkoła+" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pozyskaliśmy 115 000,00 zł na zakup 35 komputerów dla uczniów z obu szkół w celu zapewnienia im realizacji podstawy programu edukacyjnego poprzez zdalne nauczanie.
 • Prowadzone są prace przy budowie Hali widowiskowo- sportowej w Grabowie nad Pilicą. Do tej pory zainwestowano blisko 4,4 mln zł. W I półroczu 2020 zostały wykonane tynki wewnętrzne i zewnętrzne, położone płytki i gres w pomieszczeniach sanitarnych. Wybudowano także chodnik oznaczający ciągi komunikacyjne. Postęp prac rokuje zakończenie budowy hali w terminie bez zakłóceń.

Kolejne półrocze będzie czasem realizacji większości zadań na które uzyskaliśmy środki zewnętrzne. Wspomnieć należy, że czas oczekiwania na ocenę wniosku jest długi i tak np. w przypadku MIAS-2020 trwał 7 miesięcy. To znacznie wydłuża czas realizacji i sprowadza do konieczności zamrożenia środków własnych które jest zabezpieczeniem wkładu własnego. Na drugie półrocze patrzymy z optymizmem. Wszelkie decyzje dotyczące inwestycji podyktowane są pilnymi potrzebami mieszkańców i wpisują się w realizację zrównoważonego rozwoju gminy.

 

Anna Plesiewicz-Trzeciak

Wójt gminy zaprasza

<p>Euzebiusz Strzelczyk</p>

Euzebiusz Strzelczyk

Przyjęcia interesantów:

Pon. - Piąt.  7:00 - 15:00 

Urząd Gminy Grabów nad Pilicą

ul. Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
tel.: 48 662-70-14
fax: 48 662-70-52
e-mail: grabow@grabow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.