Logo Gmina Grabów nad Pilicą

News

News zdjęcie id 560

XVI sesja Rady Gminy

29.06.2020

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713/ zawiadamiam, że zwołuję XVI sesję Rady Gminy Grabów nad Pilicą w dniu 10 lipca 2020 r. tj. piątek o godz.900 która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grabów nad Pilicą.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Grabów nad Pilicą za 2019 rok.
 6. Debata o stanie Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania za 2019 rok
 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Grabów nad Pilicą za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grabów nad Pilicą za 2019 rok.

- odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w warszawie w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2019 rok;

- przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izy Obrachunkowej w Warszawie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Grabowie n/Pilicą o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 rok.

- przedstawienie opinii pozostałych Komisji Stałych Rady na temat wykonania budżetu Gminy Grabów nad Pilicą za 2019 rok.

 1. Absolutorium dla Wójta Gminy
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF na 2020 – 2029r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 5. Podjęcie uchwały na zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie.
 6. Wystąpienie Wójta Gminy
 7. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy
 8. Wolne wnioski.               

                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                  Marcin Brynda

Pliki do pobrania:

Projekty uchwał

Raport o stanie Gminy Grabów nad Pilicą za rok 2019.

Wójt gminy zaprasza

<p>Euzebiusz Strzelczyk</p>

Euzebiusz Strzelczyk

Przyjęcia interesantów:

Pon. - Piąt.  7:00 - 15:00 

Odczyt wodomierza

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Grabów nad Pilicą

ul. Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
tel.: 48 662-70-14
fax: 48 662-70-52
e-mail: grabow@grabow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.