Logo Gmina Grabów nad Pilicą

News

News zdjęcie id 466

X sesja Rady Gminy

25.11.2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506/ zawiadamiam, że zwołuję X sesję Rady Gminy w dniu 29 listopada 2019 r. tj. piątek o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
 6. Propozycja Wójta o ewentualnym wniosku do Kuratorium Oświaty o przeprowadzenie oceny kompleksowej Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2019-2027.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny wywoławczej przy ogłoszeniu drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Grabów n/P.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na cele statutowe nieruchomości stanowiących własność Gminy Grabów nad Pilicą zabudowanych strażnicami dla OSP.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14.103.2016 z dnia 29.08.2016r. na przedłużenie umowy na dzierżawę gruntu w Grabowie nad Pilicą.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Grabów nad Pilicą w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego pod nazwą „Związek Gmin Ziemi Kozienickiej”.
 17. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy.
 18. Wystąpienie Wójta Gminy.
 19. Wolne wnioski

Projekty uchwał:

W sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na cele statutowe nieruchomości stanowiących własność Gminy Grabów nad Pilicą zabudowanych strażnicami dla Ochotniczych Straży Pożarnych

W sprawie obniżenia ceny wywoławczej przy ogłoszeniu drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Grabów nad Pilicą

w sprawie zmiany uchwały nr 14.103.2016 z dnia 29.08.2016r.  na przedłużenie umowy na dzierżawę gruntu w Grabowie nad Pilicą

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres dłuższy niż 3 lata i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

w sprawie: określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości

w sprawie: określenia  zwolnień z podatku od nieruchomości

Wójt gminy zaprasza

<p>Euzebiusz Strzelczyk</p>

Euzebiusz Strzelczyk

Przyjęcia interesantów:

Pon. - Piąt.  7:00 - 15:00 

Urząd Gminy Grabów nad Pilicą

ul. Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
tel.: 48 662-70-14
fax: 48 662-70-52
e-mail: grabow@grabow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.