Logo Gmina Grabów nad Pilicą

News

News zdjęcie id 403

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

20.05.2019

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Grabów n/Pilicą

Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.) zawiadamiam, że od dnia 22.05.2019r. do dnia 27.06.2019r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą, ul.K.Pułaskiego 51, na stronach internetowych Urzędu www.grabow.pl i www.bip.grabow.pl oraz na sołeckiej tablicy ogłoszeń w miejscowości Lipinki zostanie podana do publicznej wiadomości informacja o nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie geodezyjnym Grabowska Wola-Lipinki oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 279/1 o pow.0,5516 ha i 280/1 o pow.0,6415 ha.

Szczegółowe informacje: Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą, ul.K.Pułaskiego 51, pok.nr 2, tel.(048) 662 70 14 w.28.

 

 Wójt Gminy Grabów nad Pilicą

 /_/ inż.Euzebiusz Strzelczyk 

 

RSKiOŚ.6840.1.2019.JM                          

 

Wójt Gminy Grabów n/Pilicą

informuje,

że Rada Gminy Grabów nad Pilicą Uchwałą Nr 25.170.2017

z dnia 15.12.2017r. przeznaczyła do sprzedaży niżej podaną nieruchomość:

 

  1. nieruchomość rolna położona w obrębie geodezyjnym Grabowska Wola-Lipinki oznaczona numerami ewidencyjnymi działek 279/1 o pow.0,5516 ha i 280/1 o pow.0,6415 ha, które zapisane w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kozienicach Nr RA1K/00063618/2;
  2. nieruchomość powyższa jest niezabudowana;
  3. dla terenu, na którym znajduje się ww.nieruchomość, brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabów nad Pilicą (uchwała nr IV/33/2000 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 28.06.2000r.) nieruchomość powyższa znajduje się na obszarze określonym jako: w pasie 100 m od drogi tereny zabudowy o dominującej funkcji mieszkaniowej w formie zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, w dalszej części tereny rolnicze.
  4. cena wywoławcza nieruchomości 65.000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt pięć tysięcy);
  5. nieruchomość powyższa przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;
  6. osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.) ustala się termin do złożenia wniosku do 04.07.2019r.

 Wójt Gminy Grabów nad Pilicą

/-/ inż.Euzebiusz Strzelczyk

                                                                                                    

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Euzebiusz Strzelczyk</p>

Euzebiusz Strzelczyk

Przyjęcia interesantów:

Pon. - Piąt.  7:00 - 15:00 

Urząd Gminy Grabów nad Pilicą

ul. Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
tel.: 48 662-70-14
fax: 48 662-70-52
e-mail: grabow@grabow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.