Logo Gmina Grabów nad Pilicą

News

News zdjęcie id 374

IV sesja Rady Gminy

24.01.2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 / zawiadamiam, że zwołuję IV sesję Rady Gminy w dniu 30 stycznia 2019 r. tj. środa o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Profilaktyki Narkomani w 2018 roku.
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za lata 2016-2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 9. Podjęcie uchwały w prawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2019-2027 i zmian uchwale budżetowej na 2019r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2020r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
 14. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy.
 15. Wystąpienie Wójta Gminy.
 16. Wolne wnioski
 17. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Pliki do pobrania (projekty uchwał):

Projekt uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 2023

UCHWAŁA projekt opłata adiacencka 2019

UCHWAŁA projekt w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania

Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w 2018r

Sprawozdanie_z_realizacji_zadan_z_zakresu_wspierania_rodziny_za_rok_2016

Wójt gminy zaprasza

<p>Euzebiusz Strzelczyk</p>

Euzebiusz Strzelczyk

Przyjęcia interesantów:

Pon. - Piąt.  7:00 - 15:00 

Urząd Gminy Grabów nad Pilicą

ul. Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
tel.: 48 662-70-14
fax: 48 662-70-52
e-mail: grabow@grabow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.