Logo Gmina Grabów nad Pilicą

News

News zdjęcie id 304

Sesja Rady Gminy Grabów nad Pilicą w dniu 30 maja 2018 r. tj. środa o godz. 10.00

16.05.2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875/ zawiadamiam, że zwołuję sesję Rady Gminy Grabów nad Pilicą w dniu 30 maja 2018 r. tj. środa o godz. 10.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grabów nad Pilicą.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy.
  5. Wystąpienie Wójta Gminy.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. UDZIELENIE ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY

7.1.Przedstawienie(omówienie) sprawozdania finansowego Gminy Grabów nad Pilicą za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy za 2017 rok.

7.2.Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2017 rok;

7.3.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie sprawozdania udzielenie Wójtowi Gminy Grabów nad Pilicą absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Grabów nad Pilicą za 2017 rok i sprawozdania finansowego Gminy Grabów nad Pilicą za 2017 rok.,

7.4.Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izy Obrachunkowej w Warszawie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 rok.

7.5.Przedstawienie opinii pozostałych Komisji Stałych Rady na temat wykonania budżetu Gminy Grabów nad Pilicą za 2017 rok.

7.6.Dyskusja

8.  PODJĘCIE UCHWAŁ

8.1.w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grabów nad Pilicą za 2017 rok.

8.2.w sprawie udzielenia dla Wójta Gminy Grabów nad Pilicą absolutorium za 2017 rok.

8.3.w sprawie zmiany w WPF i zmiany w budżecie Gminy na 2018 rok.

8.4.w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz nieopodatkowanych należności budżetowych Gminy Grabów nad Pilicą za pomocą innego instrumentu płatniczego.

8.5. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

8.4.w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok,

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Euzebiusz Strzelczyk</p>

Euzebiusz Strzelczyk

Przyjęcia interesantów:

Pon. - Piąt.  7:00 - 15:00 

Zadaj pytanie Wójtowi

Wypełnij Odpowiedzi

Sonda

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Grabów nad Pilicą

ul. Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
tel.: 48 662-70-14
fax: 48 662-70-52
e-mail: grabow@grabow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.