Logo Gmina Grabów nad Pilicą

News

News zdjęcie id 229

SESJA RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ

24.08.2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i zmiany/ zawiadamiam, że zwołuję sesję Rady Gminy w dniu 31 sierpnia 2017 r. tj. czwartek o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy.
 5. Wystąpienie Wójta Gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i nauczyciela wspomagającego oraz doradcy zawodowego zatrudnionych w przedszkolu i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Grabów nad Pilicą.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy finansowej w usuwaniu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Grabów nad Pilicą”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF i uchwale budżetowej na 2017 rok.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Andrzej Chrabąszcz

 

 

 

 

Anna Plesiewicz-Trzeciak

Wójt gminy zaprasza

<p>Euzebiusz Strzelczyk</p>

Euzebiusz Strzelczyk

Przyjęcia interesantów:

Pon. - Piąt.  7:00 - 15:00 

Zadaj pytanie Wójtowi

Wypełnij Odpowiedzi

Sonda

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Grabów nad Pilicą

ul. Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
tel.: 48 662-70-14
fax: 48 662-70-52
e-mail: grabow@grabow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.