Logo Gmina Grabów nad Pilicą

News

News zdjęcie id 206

25lecie służby Euzebiusza Strzelczyka na stanowisku Wójta Gminy Grabów nad Pilicą

09.05.2017

 

  Wybór na kadencję Wójta Gminy to dowód uznania i zaufania mieszkańców, to najwyższe odznaczenie i przywilej służenia społeczności, budowania i rozwijania małej ojczyzny.

Pan Euzebiusz Strzelczyk na stanowisku Wójta Gminy Grabów nad Pilica urzęduje nieprzerwanie od 25 lat. Początkowo wybrany przez Radę Gminy 9 maja 1992r, następnie jako wygrany w wolnych wyborach samorządowych.

 

„Każdy jubileusz jest niezwykłym świętem i wydarzeniem. Stanowi okazję do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczania nowych celów i zadań. Skłania również do refleksji, wspomnień, przemyśleń …”

 

   Dziś, społeczność samorządowa obchodzi ten niezwykły jubileusz, jest to wydarzenie niecodzienne, na które nie każdy włodarz zasługuje. Pan Euzebiusz Strzelczyk w codziennej pracy udowadnia, że jest skutecznym samorządowcem i pracuje na wspólne dobro Gminy. Wszstko dlatego że dewizą, która od początku objęcia funkcji towarzyszy Panu Wójtowi jest działanie w służbie społeczeństwa.

 

   Ten wyjątkowy jubileusz nie był także obojętny społeczności lokalnej oraz pracownikom Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych. Doceniając osobiste zaangażowanie i efekty wieloletniej pracy, po odprawionej Mszy dziękczynno-błagalnej w kościele pw. Świętej Trójcy w Grabowie nad Pilicą w niedzielę 7 maja, delegacje mieszkańców, grupy Oazowej, Klubu Seniora, Rady Gminy i Sołtysów, pełni podziwu złożyli gratulacje. Chwile te były niezwykle wzruszające, przemówienia wracały do chwil najdawniejszych, często już zapominanych, były podziękowaniem za włożony trud w wykonywaniu obowiązków obarczonych srogą opinią i dużą odpowiedzialnością za dobro mieszkańców oraz uznaniem dla wieloletniej służby Wójta która trwa dla dobra naszej małej ojczyzny. Pan Wójt w słowach podziękowania za dobre słowa zaznaczył, że jego służba jest dla naszej gminnej społeczności i będzie ją wykonywał z największą starannością i dbał o jej dobro.

 

 

  

 

   Dzień 25 rocznicy objęcia urzędu Wójta Gminy Grabów nad Pilica przez Pana Euzebiusza Strzelczyka rozpoczął się Mszą Świętą odprawionej przez księdza proboszcza Jana Pękacza i księdza wikariusza Pawła Laskowskiego w intencji włodarza z okazji jubileuszu. Był to wyraz wdzięczności i modlitwy pracowników. Tego dnia niespodzianką dla Pana Wójta była przygotowana skromna uroczystość z udziałem samorządowców. Chwile przy kwiatach i wyjątkowym torcie skłoniły do refleksji oraz wspomnień które wywołały wiele uśmiechu i łzy wzruszenia. W gronie pracowników Pan Wójt podzielił się swoją rachubą 25 lat oraz podziękował za wspólną pracę i dążenie do bycia dobrym samorządowcem.

   Okres 25 lat to długa karta historii dla Gminy Grabów nad Pilicą. W tym czasie powstała infrastruktura wodno-kanalizacyjna. Obecnie to aż 90% zaopatrzonych gospodarstw w wodę i 45% podłączonych do kanalizacji lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Rozbudowany został Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą o nowe skrzydło, Bibliotekę i Pierwsze Gminne Przedszkole a także boisko wielofunkcyjne. Powstały place zabaw dla dzieci oraz miejsce do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Prowadzone były remonty w obu szkołach oraz projekty edukacyjne współfinansowane ze środków unijnych. Ochotnicze Straże Pożarne zostały wyposażone w najlepszy sprzęt i murowane remizy oraz umożliwiono strażakom doskonalenie swojego powołania dzięki czemu, ich wyspecjalizowanie pozwoliło OSP z Grabowa nad Pilicą wpisać do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Rozbudowie uległ również Ośrodek Zdrowia zapewniając opiekę także osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. W związku z nakładaniem na gminy większego zakresu zadań urząd uzyskał nowy wygląd oraz zaadaptowano budynki komunalne pod działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Referatu Obsługi Techniczno-Gospodarczej. Każda miejscowość zaopatrzona jest w oświetlenie uliczne które ostatnio zostało odcinkiem zmodernizowane. Większość dróg została odbudowana i pokryta asfaltem natomiast pozostała część jest utwardzona a stan ich nawierzchni ciągle jest monitorowany i poprawiany. Rozbudowano park maszynowy dzięki czemu większość inwestycji prowadzona była systemem gospodarczym co pozwoliło zaoszczędzić środki na kolejne prace. Dwukrotnie zostały zorganizowane powiatowe dożynki w 2005 roku i 2010 roku a także wiele imprez kulturalnych takich jak piknik rodzinny, operacja Weller 7, 350 rocznica potopu szwedzkiego. Uhonorowano pomnikiem rodzimą poetkę Marię Komornicką o której istnieniu zaczęto przypominać w literaturze polskiej. 

Nad zapisem tej karty czuwał osobiście Pan Wójt będąc do dyspozycji o każdej porze. 25 lat to jak sam twierdzi najpiękniejsze lata, które mógł dzielić z mieszkańcami Gminy Grabów nad Pilicą.

Zasługi te zostały również docenione przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika w poniższym liście.

 

   Nad takim życiorysem nie sposób się nie pokłonić. Pan Euzebiusz Strzelczyk trwale wpisze się w historię Gminy która jest dowodem że przy skuteczności i dobrym gospodarowaniem nie ma ograniczeń, wręcz należy traktować ją jako przykład dla każdego dobrego samorządowca.

Gratulujemy Panie Wójcie sukcesów, prężnego rozwoju i podnoszenia jakości życia w Grabowie nad Pilicą!

Poniżej przedstawimy Państwu wywiad Pana Wójta w dniu jubileuszu dla telewizji lokalnej Kronika Kozienicka

 

 

Anna Plesiewicz-Trzeciak

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Euzebiusz Strzelczyk</p>

Euzebiusz Strzelczyk

Przyjęcia interesantów:

Pon. - Piąt.  7:00 - 15:00 

Urząd Gminy Grabów nad Pilicą

ul. Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
tel.: 48 662-70-14
fax: 48 662-70-52
e-mail: grabow@grabow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.