Logo Gmina Grabów nad Pilicą

News

News zdjęcie id 122

OGŁOSZENIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "PUSZCZA KOZIENICKA"

05.07.2016

LGD „Puszcza Kozienicka” zaprasza już wkrótce po fundusze unijne!

 

Szanowni Państwo,

30 czerwca 2015 r. zakończyła się umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR na lata 2007-2013 z Urzędem Marszałkowskim zawarta w dniu 2 czerwca 2009 r. Zakończono i rozliczono miniony okres programowania.

W ciągu 6 lat działalności przeprowadziliśmy 11 naborów, w których złożonych zostało 256 wniosków. Z porady pracowników biura skorzystało 2917 osób. Zorganizowaliśmy ponad 11szkoleń, w których udział wzięły łącznie 182 osoby. Promowaliśmy region uczestnicząc w ok.50 imprezach o randze lokalnej, jak i ogólnopolskiej oraz wydając szereg publikacji i gadżetów promocyjnych.

Kilka lat współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a mieszkańcami przyniosło określone rezultaty – zrealizowane projekty na obszarze wszystkich Gmin objętych LSR.

Pozyskaliśmy 13 mln złotych, które postawiliśmy do Państwa dyspozycji. Dzięki Państwa pomysłowości, zaradności i pracowitości te pieniądze zostały dobrze zainwestowane. Dzięki nim powstały między innymi nowe miejsca pracy, nowe place zabaw i obiekty sportowe. Mimo, że po drodze były problemy, błędy i kłopoty, dziś możemy powiedzieć „Razem, wykonaliśmy dobrą robotę”. Dzięki funduszom pozyskanym przez LGD udało się wyremontować i doposażyć między innymi świetlice wiejskie, sale OSP, boiska, ponadto zrealizowano kilkadziesiąt imprez kulturalnych w gminach członkowskich.

W dniu 11 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął konkurs na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (Lokalna Strategia Rozwoju) na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” otrzymała 235 z 245 możliwych do uzyskania punktów. Taki wynik dał nam 2 miejsce na Mazowszu.

Zawarcie 17 maja 2016 r. umowy ramowej umożliwia lokalnym grupom działania ogłaszanie naborów wniosków na realizację operacji w ramach LSR oraz wybór operacji, zgodnie z przyjętymi procedurami wyboru i oceny. Ponad 50% środków przeznaczonych na wdrażanie LSR będzie skierowane na tworzenie nowych miejsc pracy. LGD „Puszcza Kozienicka będzie miała do rozdysponowania prawie 10 mln zł na obszar Powiatu Kozienickiego.

Zarząd Stowarzyszenia planuje ogłosić pierwsze nabory dla przedsiębiorców na przełomie sierpnia i września 2016r.

Nabory dla przedsiębiorców odbędą się w dwóch kategoriach. Premia ryczałtowa w wysokości 50 tys. zł na otworzenie działalności gospodarczej dla osób, które po raz pierwszy chcą rozpocząć działalność. Dotacja 100 %. Warunek konieczny do spełnienia to utworzenie minimum 1 miejsca pracy (w tym samozatrudnienie) i utrzymanie go przez minimum 2 lata od otrzymania płatności końcowej (chyba, że biznesplan wydłuża ten okres).

Dofinansowanie na podejmowanie działalności gospodarczej jest przyznawane, jeżeli:

1)Podmiot ubiegający się jej o przyznanie:

a) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,

b)w okresie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym i temu podmiotowi nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie.

Druga kategoria to dotacje na rozszerzenie działalności gospodarczej dla osób już prowadzących działalność gospodarczą w kwocie od 50 tys. do 300 tys. zł. Będzie to refundacja 70 % poniesionych kosztów kwalifikowanych netto zgodnie z biznesplanem. Warunek konieczny do spełnienia to utworzenie minimum 1 miejsca pracy i utrzymanie go przez minimum 3 lata od otrzymania płatności końcowej (chyba, że biznesplan wydłuża ten okres). Utrzymanie firmy –minimum 2 lata od otrzymania płatności końcowej na konto (chyba, że biznesplan wydłuża ten okres.) Szczegółowe informacje dotyczące dotacji znajdziecie Państwo na naszej stronie www.lgdkozienice.pl w zakładce PROW 2014-2020 lub w biurze projektu, ul. Radomska 23 , 26-900 Kozienice w godz. 9 - 17 i pod numerem telefonu 48/3661899.

Pragnę serdecznie podziękować za bardzo dobrą współpracę i zrozumienie Burmistrzowi, wójtom, członkom rad, gmin z naszego obszaru jak również dyrektorom jednostek kultury, prezesom różnego rodzaju organizacji i stowarzyszeń. Podziękowania należą się również członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej, pracownikom i członkom naszego Stowarzyszenia za dotychczasowa pracę, zaangażowanie i pomoc w rozwiązywani różnego rodzaju codziennych problemów. Dziękuje za okazane wsparcie zarówno przy tworzeniu struktur LGD, jak i w jej obecnym funkcjonowaniu.

Przed nami przygotowania do wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Liczymy na równie duże zaangażowanie i współpracę na etapie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Jesteśmy przekonani, że ten okres programowania będzie równie dobry zarówno dla mieszkańców, przedsiębiorców jak i samorządów.

Irena Bielawska

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”

 

 

Anna Plesiewicz

Wójt gminy zaprasza

<p>Euzebiusz Strzelczyk</p>

Euzebiusz Strzelczyk

Przyjęcia interesantów:

Pon. - Piąt.  7:00 - 15:00 

Urząd Gminy Grabów nad Pilicą

ul. Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
tel.: 48 662-70-14
fax: 48 662-70-52
e-mail: grabow@grabow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.