Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Licznik odwiedzin
Licznik odwiedzin:
0154561
Dzisiaj:
151
Gości on-line:
0
Twoje IP:
23.22.173.58
Sonda
Jak często odwiedzasz naszą stronę?
Kilka razy dziennie
wynik 44,27%
Kilka razy w tygodniu
wynik 34,16%
Kilka razy w miesiącu
wynik 8,4%
Rzadziej
wynik 13,17%
Łączna ilość głosów: 1048
Aktualności
 
2014-11-21
UWAGA !!!
Przerwa w dostawie wody.
Dotyczy miejscowości obsługiwanych przez Stację Uzdatniania Wody w Grabowie nad Pilicą:
Augustów, Budy Augustowskie, Broncin, Brzozówka, Czerwonka, Grabów Zaleśny, Dabrówki, Grabów nad Pilicą, Grabów Nowy, Grabina, Grabowska Wola, Koziołek, Nowa Wola, Paprotnia, Strzyżyna, Tomczyn, Utniki, Wyborów, Zakrzew, Zwierzyniec
 
PODZIĘKOWANIE WYBORCZE
2014-11-20
PODZIĘKOWANIE WYBORCZE
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Grabów nad Pilicą!
 
2014-11-19
Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą
  WÓJT GMINY GRABÓW NAD PILICĄ  ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą   Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie  sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012r. poz. 182) Wójt Gminy Grabów nad Pilicą ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gra
 
2014-11-19
WYNIKI WYBORÓW w Gminie Grabów nad Pilicą
  WYBORY NA Wójta Gminy w Grabowie nad Pilicą PROTOKÓŁ Z WYBORÓW     WYBORY DO Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą PROTOKÓŁ Z WYBORÓW
 
2014-10-29
Ogłoszenie!!!
  Ogłoszenie!!! Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach zaprasza bezrobotne kobiety i mężczyzn do skorzystania z jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Środki te są przyznawane w ramach realizacji projektu „Wspierajmy bezrobotnych”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Bliższe informacje na ten temat można uzyskać w siedzibie PUP w Kozienicach, ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice, pokój nr 8, tel. 48 614 66 99 wew. 34. Informacje dotyczące projektu „Wspierajmy bezrobotnych” dostępne są także na stronie www.pupkozienice.pl.  
 
Stacja Uzdatniania wody w Grabowie nad Pilicą
2014-10-29
Stacja Uzdatniania wody w Grabowie nad Pilicą
  Stacja Uzdatniania wody w Grabowie nad Pilicą              Obecnie odbywa się Modernizacja Stancji Uzdatniania Wody w Grabowie, prace odbywają się w istniejącym obiekcie. Inwestycja obejmuje instalacje technologiczne stacji, których celem jest dostarczenie wody w ilości 60 m3/h odpowiadającej warunkom określonym dla wody do picia. Zwiększono o kolejne 200 m3 zapas wody poprzez wybudowanie 2 zbiorników retencyjnych każdy po 100 m3. Zapas wody po modernizacji wyniesie 400m3, który zaspokoi zwiększone zapotrzebowanie w sezonie letnim. Firma BLANCA PLUS z Woli Mrokowskiej wygrywając przetarg za kwotę 793 350,00 zł realizuje inwestycje której z
 
2014-10-28
Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych w Gminie Grabów nad Pilicą w 2014r
  Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych w Gminie Grabów nad Pilicą w 2014r   Kontener podstawiony w godzinach 9-14 Przy odbiorze sprzed posesji odpady wielkogabarytowe prosimy wystawić do godziny 7:30  
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowie nad Pilicą
2014-10-13
Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowie nad Pilicą
  Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowie nad Pilicą   ul. Parkowa 4 26-902 Grabów nad Pilicą (Biblioteka mieści się w budynku Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą) tel. (48) 332 19 49 e-mail: bibliotekagrabow@gmail.com   Godziny otwarcia:  wtorek                                                  7.30 - 15.30 środa                         &
 
Reportaż z zawansowania prac nad budową budynku SPZOZ
2014-10-13
Reportaż z zawansowania prac nad budową budynku SPZOZ
  Reportaż z zawansowania prac nad budową budynku SPZOZ    Nasz nowy budynek ośrodka zdrowia zmienia się z dnia na dzień. Trwają prace  wykończeniowe. Na dzień dzisiejszy w łazienkach zostały ułożone płytki,  oraz nastąpiło zagospodarowanie terenu wokół nowo wybudowanego budynku poprzez wybudowanie parkingu i ciągów pieszo - jednych. Kubatura nowego ośrodka zdrowia  wynosi 944,02 m3, w tym powierzchnia zabudowy 219,54 m2, powierzchnia użytkowa 192,36 m2. Obiekt zapewnia dostęp osobom niepełnosprawnym. W budynku usytuowane jest gabinet lekarski, gabinet stomatologiczny, gabinet zabiegowy, rejestracja, sanitariaty - wszystkie dostępne z poczekalni oraz pomieszczenie techniczne
 
2014-09-12
Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą przypomina o prawidłowym segregowaniu odpadów komunalnych!!!
  Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą przypomina o prawidłowym segregowaniu odpadów komunalnych!!!  Firma odbierająca odpady komunalne zgłasza o pojawiającym się braku prawidłowej segregacji odpadów przez niektóre gospodarstwa domowe. W związku z  tym jeśli będą się powtarzać sytuacje, gdy odpady komunalne nie będą prawidłowo segregowane przez gospodarstwa domowe, Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą w stosunku do takich gospodarstw przeprowadzi procedurę administracyjną mającą na celu naliczenie opłat jak za odpady niesegregowane. Odpady komunalne należy segregować zgodnie z ulotką otrzymaną przez Państwa z Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą. Informacja jak segregować odpady komunalne znaj
 
2014-09-12
Szanowni Mieszkańcy!
Bezwzględnie zakazuje się nielegalnego odprowadzania wód opadowych i wód drenażowych z nieruchomości mieszkalnych do kanalizacji ściekowej (art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – t.j. Dz. U. z 2011r. nr. 72, poz. 747 z późn. zm).
 
2014-09-04
Obwieszczenie
  OBWIESZCZENIE            Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(tj. Dz. U. 2013 poz. 1235), informuję o możliwości zapoznania się z projektami opracowania pt. „Program ochrony środowiska dla gminy Grabów nad Pilicą na lata 2015 - 2018 z perspektywą do roku 2022” oraz „Prognoza oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla gminy Grabów nad Pilicą na lata 2015 – 2018 z perspektywą do roku 2022”.      &
 
Karta Dużej Rodziny
2014-09-01
Karta Dużej Rodziny
  Karta Dużej Rodziny  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą informuje, że w dniu 5 czerwca 2014 r. opublikowana została Uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ).  Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia
 
Dożynki Powiatowe w Janikowie
2014-09-01
Dożynki Powiatowe w Janikowie
Przedstawiciele gminy na Dożynkach Powiatowych w Janikowie gm. Kozienice w dniu 24 sierpnia 2014r.
 
Letnia Szkoła przygody z elementami profilaktyki w ZS w Grabowie nad Pilicą
2014-07-18
Letnia Szkoła przygody z elementami profilaktyki w ZS w Grabowie nad Pilicą
  Letnia Szkoła przygody z elementami profilaktyki w ZS w Grabowie nad Pilicą Właśnie zakończyły się dwutygodniowe, wakacyjne zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Grabowie nad Pilicą. Dzieci, dzięki sponsorom - Urzędowi Gminy i GOPS w Grabowie nad Pilicą mogły codziennie w godzinach od 9.00 do 13.00 korzystać z bogatej oferty zajęć. Zazwyczaj były to zajęcia stacjonarne, podczas których uczestnicy mieli możliwość wspólnej pracy i zabawy. Uczniowie rozwijali swoje zainteresowania poprzez efektywne współdziałanie w grupie.  Podczas wspólnych zabaw dzieci kształciły różne umiejętności, poszerzały swoją wiedzę związaną z licznymi zawodami ( fryzjer, polic
 
Kolejne 1,5 mln na gminne inwestycje
2014-07-15
Kolejne 1,5 mln na gminne inwestycje
Kolejne 1,5 mln na gminne inwestycje          W dniu 26 czerwca 2014r. Wójt Gminy podpisał umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację operacji pn. Rozwój kompleksowej infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Grabów nad Pilicą.          W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel polegający na poprawie infrastruktury wodno-ściekowej poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Grabowie nad Pilicą, modernizacji stacji uzdatniania wody w Grabowie nad Pilicą oraz budowie prawie 8 kilometrowego odcinka sieci wodociągu wiejskiego w miejscowości Kępa Niemojewska, co pozytywnie wpłynie na roz
 
I PARAFIALNY PIKNIK RODZINNY W ŁĘKAWICY
2014-07-01
I PARAFIALNY PIKNIK RODZINNY W ŁĘKAWICY
 
 
Przebudowa ulic Polnej i Sadowej
2014-06-24
Przebudowa ulic Polnej i Sadowej
    Do końca czerwca 2014r. zostanie wykonany kolejny etap przebudowy ulicy Polnej w Grabowie nad Pilicą. W wyniku rozstrzygniętego przetargu w dniu 21 marca 2014r. została podpisana umowa na wykonanie 700 mb drogi. Zakład Transportowo - Budowlany Krzysztofa Wach z Pionek wygrał przetarg za kwotę prawie 125000 zł. Na realizację tego zadnia otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów rolnych Urzędu marszałkowskiego w kwocie 73000zł. W związku z tym, że udało nam się pozyskać tą kwotę został także wykonany odcinek  ok 750 mb ulicy Sadowej.    
 
Udany Piknik Rodzinny
2014-06-12
Udany Piknik Rodzinny
  W minioną niedzielę przy Zespole Szkół w Grabowie nad Pilicą odbył się piknik rodzinny w którym wzięło udział wielu mieszkańców naszej gminy.  Przygotowanych było wiele atrakcji  "coś dla ducha, coś dla ciała". Dla wszystkich bezpłatnie rozdawaliśmy soki, grochówkę i pierogi.  Z atrakcji w postaci zabawek dmuchanych, trampoliny, basenu z kulkami, teatrzyków, kącika do malowania twarzy, szczudlarza rozdającego dmuchane zwierzątka, nasi najmłodsi mieszkańcy mogli korzystać bezpłatnie. Natomiast dla starszych wystąpił znany kabaret NOWAKI oraz zespół PLAYBOYS.          Na nowo wybudowanych wielofunkcyjnych boiskach,odbywały się rozgrywki w piłkę nożną oraz piłkę kosz
 
AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW GMINY
2014-06-12
AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW GMINY
  Gmina Grabów nad Pilicą zgodnie z Ustawą z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy intensywnie współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Kozienicach. Pomoc ludziom w zdobyciu wiedzy, doświadczenia zawodowego, odpowiednich kwalifikacji to główny powód współpracy z PUP Kozienice i Grójec. Zatrudnieni pracownicy poprzez swoje zaangażowanie w pracę przyczyniają się do tworzenia nowego wizerunku gminy. W roku 2013 w Urzędzie Gminy, oraz w jednostkach podległych, odbywających staż było aż 11 osób na okres 6 miesięcy. Realizowana jest również współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie pra ktyki zawodowej gdzie w 2013 r. uczestnicz
 
2014-06-10
Stacja uzdatniania wody z hydrofornią we wsi Kępa Niemojewska
    " Stacja uzdatniania wody z hydrofornią we wsi Kępa Niemojewska dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 600 000, 00 zł".
 
2014-06-06
Informacja dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji pierwotnej oraz sprzedaży bezpośredniej żywności.
  Informacja dla podmiotów prowadzących działalność  w zakresie produkcji pierwotnej oraz sprzedaży bezpośredniej żywności.       Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kozienicach przypomina i informuje, iż zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym gospodarstwa działające na rynku spożywczym, tj. podmioty prowadzące produkcję pierwotną oraz prowadzące sprzedaż bezpośrednią obowiązane są złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej  ( art. 61 i art. 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywności - tekst jednolity z 201
 
Zdjęcia z inwestycji w oddział przedszkolny w Augustowie
2014-05-30
Zdjęcia z inwestycji w oddział przedszkolny w Augustowie
 
BIEŻĄCE I PRZYSZŁE INWESTYCJE W GMINIE GRABÓW NAD PILICĄ
2014-05-28
BIEŻĄCE I PRZYSZŁE INWESTYCJE W GMINIE GRABÓW NAD PILICĄ
  W ostatnim czasie zrealizowaliśmy sporo inwestycji:   OSP ŁĘKAWICA   Wykonano remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękawicy. W ramach tej inwestycji zrobiono elewację zewnętrzną budynku, wymieniono bramę wjazdową oraz ułożono wjazd z kostki brukowej.           OSP GRABÓW NAD PILICĄ   Nowe skrzydło budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie nad Pilicą zostało ukończone. W ostatniej fazie ułożyliśmy posadzkę z płytek, wykonano sufit podwieszany.             PSP W AUGUSTOWIE   Publiczna Szkoła Podstawowa w Augustowie zyskała nowe oblicze. Wykonano chodnik z kostki brukowej, oraz droga dojazdowa do szkoły z
 
Budowa wodociągu w msc. Kępa Niemojewska
2014-05-27
Budowa wodociągu w msc. Kępa Niemojewska
           Pod koniec 2013 roku została zakończona budowa stacji uzdatniania wody w Kępie Niemojewskiej. W tym momencie realizujemy kolejny etap, polegający na budowie sieci wodociągowej dla mieszkańców tej wsi.         W ramach realizacji tego zadania zostanie wybudowane ok 4000 m sieci wodociągowej  wzdłuż drogi powiatowej. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego wyłoniona została firma która zrealizuje tą inwestycję - Przedsiębiorstwo Budownictwa Instalacyjnego SANITEX z Łuczynowa. Umowa opiewa na kwotę 393 993,60zł., a przewidywany termin zakończenia zadania to lipiec 2014r.
 
Nowe Boiska przy Zespole Szkół w Grabowie nad Pilicą
2014-05-27
Nowe Boiska przy Zespole Szkół w Grabowie nad Pilicą
Rozpoczęła się budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Grabowie nad Pilicą. Obiekt składający się dwóch boisk: piłkarskiego ze sztuczną trawą, wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową. Planowana jest budowa bieżni sportowej do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej. Skocznia składa się z rozbiegu o długości 30 m i szerokości 1,22m oraz zeskoczni o wymiarach zewnętrznych 2,75x8,00 m. Boisko wielofunkcyjne zostanie doposażone w urządzenia sportowe niezbędne do prawidłowego wykorzystania. W skład  osprzętu wchodzą następujące elementy: tenis ziemny - komplet słupków i siatka, siatkówka - komplet słupków i siatka. Wszystkie zaplanowane urządzenia sportowe będ
 
2014-04-23
JUBILEUSZ 50- LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO W GMINIE GRABÓW N/PILICĄ
  JUBILEUSZ 50- LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO W GMINIE GRABÓW N/PILICĄ    W czwartek, 11 kwietnia 2014 r. odbyło się uroczyste wręczenie medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną przez Ks. Stanisława Drąga, na której małżonkowie odnowili przysięgę małżeńską. Wójt Gminy Grabów nad Pilicą - Euzebiusz Strzelczyk złożył „Złotym Parom” życzenia, aby nadal trwali w przyrzeczeniu: „ w zdrowiu i w chorobie, w smutku i w radości, w bogactwie i w biedzie”. W imieniu Prezydenta RP Wójt Gminy Grabów nad Pilicą - Euzebiusz Strzelczyk przystąpił do aktu dekoracji medalami 15 z 19 par małżeńskich, w którym ucze
 
Stacja uzdatniania wody z hydrofornią w Kępie Niemojewskiej
2014-04-01
Stacja uzdatniania wody z hydrofornią w Kępie Niemojewskiej
Zakończyła się budowa stacji uzdatniania wody z hydrofornią w Kępie Niemojewskiej. To długo oczekiwana inwestycja , szczególnie przez mieszkańców tej wsi. Stacja ta jest jedną z czterech funkcjonujących na terenie naszej gminy.
 
2014-03-14
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Grabów nad Pilicą na lata 2014 - 2032 
 
Harmonogram wywozu odpadów w Gminie Grabów nad Pilicą 2014r
2013-12-20
Harmonogram wywozu odpadów w Gminie Grabów nad Pilicą 2014r
Plik do pobrania w formacie .pdf
 
2013-12-04
OGŁOSZENIE
Informujemy, iż od dnia 02.12.2013 w każdy wtorek w godzinach od 9.00 –13.00 w Urzędzie Gminy w Grabowie nad Pilicą będzie pełnił dyżur przedstawiciel multiagencji ubezpieczeniowej: Centrum Ubezpieczeń I Usług Finansowych Marzena Lesiak – oferujący atrakcyjne ubezpieczenia wielu firm.
 
2013-12-03
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Grabów nad Pilicą na lata 2014 - 2032
 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Grabów nad Pilicą na lata 2014 - 2032
 
 
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
- dopisz - wypisz
czwartek, 27 listopada 2014
331 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
imieniny
Franciszka, Kseni, Maksymiliana
 
 
 
 
Urząd Gminy Grabów n/Pilicą
ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą,
tel. 48 662 70 14, 48 662 70 35,
grabow@grabow.pl,
NIP: 812-13-59-313,
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Szulc-Efekt Sp. z o.o. & www.gmina.pl & INTERmedi@ CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x