Logo Gmina Grabów nad Pilicą

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022r.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022r.

            Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą przypomina, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Grabów nad Pilicą uiszcza się w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe (kwartał), bez wezwania, w terminach:

  • do 15 stycznia za I kwartał 2022r.
  • do 15 kwietnia za II kwartał 2022r.
  • do 15 lipca za III kwartał 2022r.
  • do 15 października za IV kwartał 2022r.

          Opłatę, o której  wyżej mowa uiszcza się w kasie Urzędu Gminy Grabów nad Pilicą lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu  Gminy Grabów n/Pilicą w Banku Spółdzielczym w Głowaczowie Oddział Grabów n/Pilicą  Nr 31 9125 1015 0007 6454 2000 0520.

Uwaga!!! Nastąpiła zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

         Miesięczna opłata w 2022r. od gospodarstwa domowego za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny przy kompostowaniu bioodpadów wynosi 65 zł (kwartalnie wynosi wtedy 195 zł).

W przypadku braku zadeklarowania kompostowania bioodpadów miesięczna opłata od gospodarstwa domowego za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wynosi 75 zł (kwartalnie wynosi wtedy 225 zł).

Uwaga! Po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.) nie ma możliwości zadeklarowania przez mieszkańców niesegregowania odpadów komunalnych.

STAWKI DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH JEDNOOSOBOWYCH

Miesięczna opłata w 2022r. od gospodarstwa domowego za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny przy kompostowaniu bioodpadów wynosi 28 zł (kwartalnie wynosi wtedy 84 zł).

W przypadku braku zadeklarowania kompostowania bioodpadów miesięczna opłata od gospodarstwa domowego za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wynosi 38 zł (kwartalnie wynosi wtedy 114 zł).

W przypadku nieuregulowania należności w określonym terminie będą naliczane odsetki karne oraz zostanie wszczęte postepowanie egzekucyjne wobec właścicieli nieruchomości, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucyjnymi.

Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą zachęca do kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.  

 Dlaczego warto kompostować bioodpady?

Kompostowanie to doskonały sposób na pozbycie się odpadów organicznych bez ponoszenia dodatkowych kosztów wywozu. Można wykorzystać kompost jako naturalny, bogaty w składniki odżywcze nawóz.

Bioodpady stanowią ok. 70% naszych domowych śmieci. Nie mieszając ich z innymi odpadami, otwieramy sobie możliwość posegregowania nawet 90-95% odpadów "wychodzących" z naszych domów i zmniejszenia ilości śmieci. Poprzez kompostowanie możemy zmniejszyć o 30-50% ogólnej ilości odpadów kierowanych na składowiska.

Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą przypomina o prawidłowym segregowaniu odpadów komunalnych. W razie wątpliwości, w którym worku umieścić dany odpad należy dzwonić do BOK firmy ATK Recykling – tel. (48) 365-11-40.

Wzrost ilości odpadów zmieszanych, których koszty zagospodarowania również rosną (cena przyjęcia do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych) w znacznym stopniu przekłada się na obecny wzrost cen odbioru odpadów z gospodarstw domowych. Należy zwrócić uwagę, że im więcej śmieci, tym więcej gmina musi zapłacić za ich odbiór i zagospodarowanie, im więcej nieprawidłowości w segregowaniu, tym wyższe koszty.

Wójt gminy zaprasza

<p>Euzebiusz Strzelczyk</p>

Euzebiusz Strzelczyk

Przyjęcia interesantów:

Pon. - Piąt.  7:00 - 15:00 

Urząd Gminy Grabów nad Pilicą

ul. Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
tel.: 48 662-70-14
fax: 48 662-70-52
e-mail: grabow@grabow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.