Logo Gmina Grabów nad Pilicą

Instrukcja głosowania korespondencyjnego

instrukcja głosowania korespondencyjnego w kraju
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Instrukcja głosowania korespondencyjnego

 1. Wyborca otrzymuje pakiet wyborczy zawierający:
 1. kopertę zwrotną;
 2. kartę do głosowania;
 3. kopertę na kartę do głosowania;
 4. oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie o głosowania;
 5. niniejszą instrukcję.

Pakiet wyborczy może zawierać również nakładkę na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a, jeżeli wyborca zwrócił się o jej przesłanie zgłaszając zamiar głosowania korespondencyjnego.

 1. Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się na karcie do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „X” są co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.
 2. Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania umieścić w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania w niej się znajdująca nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Do koperty na kartę do głosowania nie wkłada się oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu.
 3. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej. Na kopercie zwrotnej umieszczony musi być adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej. Jeżeli na kopercie zwrotnej nie ma adresu obwodowej komisji wyborczej, wpisuje go wyborca.
 4. Następnie należy własnoręcznie podpisać oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

Wyborca musi upewnić się, że na formularzu oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu umieszczone są:

1) imię i nazwisko;

2) numer ewidencyjny PESEL;

3) własnoręczny podpis.

Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem i numerem obwodowej komisji wyborczej). Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej, niewypełnienie go lub niepodpisanie spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną zawierającą:

 1. zaklejoną kopertę z kartą do głosowania,
 2. wypełnione i podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu

należy zakleić i najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r. osobiście lub za pośrednictwem innej osoby:

 1. wrzucić do nadawczej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej znajdującej się na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy, lub
 2. dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy urzędu).

Wyborca może w dniu głosowania, do czasu zakończenia głosowania, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.

 

instrukcja głosowania korespondencyjnego w kraju dla wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych w wyborach

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Instrukcja głosowania korespondencyjnego

 1. Wyborca otrzymuje pakiet wyborczy zawierający:
 1. kopertę zwrotną;
 2. kartę do głosowania;
 3. kopertę na kartę do głosowania;
 4. oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie o głosowania;
 5. niniejszą instrukcję.

Pakiet wyborczy może zawierać również nakładkę na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a, jeżeli wyborca zwrócił się o jej przesłanie zgłaszając zamiar głosowania korespondencyjnego.

 1. Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się na karcie do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „X” są co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.
 2. Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania umieścić w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania w niej się znajdująca nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Do koperty na kartę do głosowania nie wkłada się oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu.
 3. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej. Na kopercie zwrotnej umieszczony musi być adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej. Jeżeli na kopercie zwrotnej nie ma adresu obwodowej komisji wyborczej, wpisuje go wyborca.
 4. Następnie należy własnoręcznie podpisać oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

Wyborca musi upewnić się, że na formularzu oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu umieszczone są:

1) imię i nazwisko;

2) numer ewidencyjny PESEL;

3) własnoręczny podpis.

Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem i numerem obwodowej komisji wyborczej). Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej, niewypełnienie go lub niepodpisanie spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną zawierającą:

 1. zaklejoną kopertę z kartą do głosowania,
 2. wypełnione i podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu

wyborca oddaje oczekującemu przedstawicielowi Poczty Polskiej.

 

instrukcj głosowania korespondencyjnego za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Instrukcja głosowania korespondencyjnego

 1. Wyborca otrzymuje pakiet wyborczy zawierający:
 1. kopertę zwrotną;
 2. kartę do głosowania;
 3. kopertę na kartę do głosowania;
 4. oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie o głosowania;
 5. niniejszą instrukcję.
 1. Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się na karcie do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „X” są co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.
 2. Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania umieścić w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania w niej się znajdująca nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Do koperty na kartę do głosowania nie wkłada się oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu.
 3. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej. Na kopercie zwrotnej umieszczony musi być adres konsula ze wskazaniem komisji, dla której przekazana ma być koperta. Jeżeli na kopercie zwrotnej nie ma adresu konsula, wpisuje go wyborca.
 4. Następnie należy własnoręcznie podpisać oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

Wyborca musi upewnić się, że na formularzu oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu umieszczone są:

1) imię i nazwisko;

2) numer ewidencyjny PESEL;

3) własnoręczny podpis.

Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem konsula). Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej, niewypełnienie go lub niepodpisanie spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną zawierającą:

 1. zaklejoną kopertę z kartą do głosowania,
 2. wypełnione i podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu

należy zakleić, a następnie:

 1. przesyłać, na własny koszt, do właściwego konsula, przy czym konsul przekazuje właściwej obwodowej komisji wyborczej koperty zwrotne, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania, lub
 2. osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego konsula najpóźniej 2. dnia przed dniem głosowania, tj. do dnia 26 czerwca 2020 r.

Wyborca może również w dniu głosowania, do czasu jego zakończenia, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej obwodowej komisji wyborczej.

Wójt gminy zaprasza

<p>Euzebiusz Strzelczyk</p>

Euzebiusz Strzelczyk

Przyjęcia interesantów:

Pon. - Piąt.  7:00 - 15:00 

Odczyt wodomierza

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Grabów nad Pilicą

ul. Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
tel.: 48 662-70-14
fax: 48 662-70-52
e-mail: grabow@grabow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.