Logo Gmina Grabów nad Pilicą

APEL O POPRAWNĄ SEGREGACJĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

A P E L

O POPRAWNĄ SEGREGACJĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH

    Ze względu na potwierdzone liczne przypadki nieprawidłowej segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców naszej gminy apeluję o bezwzględne przestrzeganie obowiązków wynikających ze złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotyczącej gromadzenia odpadów komunalnych w sposób selektywny. Na podstawie prowadzonych kontroli zawartości worków podczas ich odbierania z nieruchomości firma zgłasza, że odpady, które powinny trafiać do segregacji często znajdują się w worku z odpadami zmieszanymi.

W związku z powyższym uczulam – iż w przypadku stwierdzenia niewłaściwej segregacji odpadów przez właściciela danej nieruchomości, a w szczególności wrzucania odpadów podlegających segregacji do worków na odpady zmieszane nie podlegające segregacji, Wójt Gminy będzie zmuszony, na podstawie art. 9f ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.),  naliczyć opłatę jak za odbiór odpadów gromadzonych w sposób nieselektywny.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie gminy w Polsce zobowiązane są osiągnąć w 2020 r. poziom recyklingu odpadów takich jak tworzywa sztuczne, szkło, papier, metale w wysokości 50%. To bardzo wysoki wskaźnik, w Gminie Grabów nad Pilicą ten poziom w 2018 r. wyniósł niecałe 30%. Aby osiągnąć zakładany poziom recyklingu musimy podjąć wspólne działania tj. rzetelna segregacja i odpowiedzialne postępowanie z odpadami, w przeciwnym wypadku Gminie grożą wysokie kary finansowe, co w konsekwencji będzie miało to wpływ na wysokość stawki opłaty za odpady.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarowania odpadami komunalnymi musi w całości finansować się z opłaty wpłacanej przez właścicieli nieruchomości. Im więcej będzie wytwarzanych odpadów zmieszanych a segregacja nie będzie prowadzona prawidłowo i rzetelnie albo będą one palone zamiast oddawane do recyklingu, to koszty systemu będą coraz wyższe, a tym samym stawki opłaty ponoszonej przez mieszkańców.

Aż 95,72 % mieszkańców gminy zobowiązała się do segregacji odpadów i opłaca niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami. Niestety w dalszym ciągu nie wszyscy właściciele nieruchomości mimo deklaracji i zobowiązania się do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów wywiązują się z tego obowiązku albo spalają odpady w piecach, co jest bezwzględnie zakazane.

Ilość wytwarzanych odpadów zmieszanych wiąże się z większymi kosztami ich odbioru i zagospodarowania, za co musi zapłacić każdy ich posiadacz!

PRZYPOMINAMY także o obowiązku wystawiania odpadów komunalnych przed posesje zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych.

Pojawiają się coraz częściej sytuacje, że mieszkańcy nie wystawiają odpadów komunalnych segregowanych przed swoje nieruchomości, tylko przywożą ww. odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Grabowie nad Pilicą. PSZOK służy do przyjmowania od mieszkańców odpadów komunalnych segregowanych w przypadkach szczególnych, gdy nie mogli z przyczyn niezależnych od nich wystawić odpadów segregowanych przed nieruchomość. Obsługa punktu oraz niekorzystnie z systemu zorganizowanego przez gminę powoduje ponoszenie kolejnych kosztów.

Ponadto, zwracam się uwagę, że odpady budowlane i rozbiórkowe przyjmowane w PSZOK to odpady z drobnych remontów, tj. odpady remontowo-budowlane pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę ani zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót do starosty.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do pozbywania się odpadów zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. poprzez podpisanie indywidualnej umowy z podmiotem uprawnionym do odbioru ww. odpadów.

W związku z powyższym informuję,  że będą przeprowadzane szczegółowe kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych jak również podmiotów w zakresie pozbywania się odpadów z działalności gospodarczej.

PAMIĘTAJ!

Prawidłowa segregacja odpadów ma ogromny wpływ na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych (niesegregowanych), których odbiór i zagospodarowanie kosztuje najwięcej.

To od jakości segregacji odpadów zależy wysokość opłat jakie wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych ponoszą za ich zbiórkę i zagospodarowanie.

Wszelkie informacje dot. prawidłowej segregacji odpadów uzyskasz:

www.grabow.pl zakładka GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI,

Urząd Gminy pokój nr 2, tel: 48/ 662 70 14 wew. 28, e-mail: wtrocinski@grabow.pl

www.naszesmieci.mos.gov.pl

Wójt gminy zaprasza

<p>Euzebiusz Strzelczyk</p>

Euzebiusz Strzelczyk

Przyjęcia interesantów:

Pon. - Piąt.  7:00 - 15:00 

Urząd Gminy Grabów nad Pilicą

ul. Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
tel.: 48 662-70-14
fax: 48 662-70-52
e-mail: grabow@grabow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.