Logo Gmina Grabów nad Pilicą

Informacja o sprzedaży nieruchomości

Grabów n/Pilicą,dn.09.11.2016r.

 RSKiOŚ.6840.2.2016

Wójt Gminy Grabów n/Pilicą

informuje,

że Rada Gminy w Grabowie n/Pilicą Uchwałą Nr 15.113.2016 z dnia 07 listopada 2016r. przeznaczyła do sprzedaży niżej podaną nieruchomość:

 

  1. działka nr ewidencyjny 411/1 obręb geodezyjny Grabów nad Pilicą, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kozienicach KW Nr RA1K/00060329/8;
  2. powierzchnia nieruchomości – 0,0109 ha
  3. nieruchomość powyższa jest częściowo zabudowana budynkiem mieszkalnym prywatnym;
  4. w planie zagospodarowania przestrzennego dla gminy Grabów nad Pilicą zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Nr VI/26/91 z dnia 21.12.1991r. (Dz.Urz.Województwa Radomskiego Nr 2 poz. 9 z 1992r.), który utracił moc z dniem 31.12.2002r., działka oznaczona numerem ewidencyjnym  411/1 obręb geodezyjny Grabów n/Pilicą zlokalizowana była na terenie oznaczonym symbolem planu 13.2Mz – tereny zabudowy zagrodowej z udziałem mieszkalnej i usługowej; Gmina Grabów nad Pilicą nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego i nie przystąpiła do jego opracowania; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów n/Pilicą przeznaczenie terenu nie uległo zmianie;
  5. cena sprzedaży 5.900,00 zł + obowiązująca stawka podatku VAT;
  6. nieruchomość powyższa przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej właścicielowi działki nr 410 dla poprawy warunków jej zagospodarowania;
  7. osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U.z 2015 r., poz.1774 z późn.zm.) mogą składać w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. od 17.11.2016r. do 30.12.2016r.

                                                                                     Wójt Gminy Grabów nad Pilicą

                                                                                                   Euzebiusz Strzelczyk

Wójt gminy zaprasza

<p>Euzebiusz Strzelczyk</p>

Euzebiusz Strzelczyk

Przyjęcia interesantów:

Pon. - Piąt.  7:00 - 15:00 

Urząd Gminy Grabów nad Pilicą

ul. Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
tel.: 48 662-70-14
fax: 48 662-70-52
e-mail: grabow@grabow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.